Polska

BNY Mellon w Polsce

Firma BNY Mellon działa we Wrocławiu od 2010 roku. Na początku roku 2012, Wrocław został mianowany piątym, spośród sześciu, Globalnym Centrum Usług (Global Delivery Center) firmy BNY Mellon na świecie. Przedsięwzięcie to było elementem globalnej strategii rozwoju firmy oraz optymalizacji infrastruktury.

 

Polskie Globalne Centrum Usług to stale rosnąca lokalizacja, która pełni funkcję wspierającą dla innych podmiotów BNY Mellon głównie w dziedzinie księgowości funduszy i operacji inwestycyjnych.

Obserwacje

Todd Gibbons o przywództwie w trudnych czasach

Mamy pełną świadomość kluczowości roli, jaką odgrywamy na globalnych rynkach finansowych i jesteśmy zdeterminowani, by dotrzymać obietnicy złożonej naszym klientom.


Naprawdę wyjątkowa perspektywa

Dzięki globalnej skali, szerokiej wiedzy i zaawansowanej technologii monitorujemy aktywa o wartości 35,2 biliona dolarów* i jeden z największych zbiorów danych w świecie finansów. To daje nam naprawdę wyjątkową perspektywę.

 

*As of March 31, 2020

Role

Odkąd biuro we Wrocławiu otwarto w 2010, wciąż się rozwijamy i oferujemy różnorodne role w działach Operacji, Funduszy Inwestycyjnych, Technologii oraz w ramach funkcji korporacyjnych.

Zespoły Operations rezydujące w Polsce wspierają jednostki BNY Mellon w realizacji usług z zakresu:

 

 • Księgowość i Administracja Funduszy
 • Trade Operations
 • Repozytorium Umów Prawnych
 • Middle Office
 • Client Activation
 • Business Change
 • Alternatywne Usługi Inwestycyjne
 • Global Risk Solutions
 • Kontrola
 • Client Experience

Zespoły Investment Services rezydujące w Polsce wspierają jednostki BNY Mellon w realizacji usług z zakresu:

 

 • Trust and Depositary
 • Hedgemark
 • Eagle Investment Services
 • Corporate Trust

Multidyscyplinarne zespoły Technology zapewniają przewagę konkurencyjną naszych produktów i usług poprzez działania w zakresie resiliency engineering, rozwoju oprogramowania, usług produkcyjnych, bezpieczeństwa informacji oraz lifecycle management.

Pozostałe funkcje korporacyjne BNY Mellon zlokalizowane w Polsce to m.in.:

 

Risk and Compliance

 

Risk and Compliance to niezależna jednostka kontrolna, która pilnuje, aby w swoich działaniach BNY Mellon nie wykraczał poza przyjęte ramy ryzyka. Nasz zespół we Wrocławiu bierze udział w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, kapitałowym, rynkowym, operacyjnym i technologicznym pod względem zarówno zgodności jak i etyki,. Ponadto w działalność zespołów wpisuje się praca związana z integrowaniem, raportowaniem, analizowaniem i modelowaniem danych na potrzeby zarządzania ryzykiem w BNY Mellon. W skład wrocławskiej jednostki Risk and Compliance wchodzi także BNY Mellon Science, zespół profesjonalistów zajmujących się zaawansowaną analizową ilościową.

 

Inne

 

Globalne Centrum Usług w Polsce zapewnia wsparcie wewnętrznym działom firmy także w innych dziedzinach:

 • Usługi prawne
 • Audyt
 • Marketing
 • HR, Płace
 • Real Estate
 • Finanse
 • Talent and Development

Kariera

Co Nas Wyróżnia

BNY Mellon jest obecny w 35 krajach na sześciu kontynentach.

 

W Polskim Centrum Usług oferujemy wiele różnorodnych ról – od stanowisk dla absolwentów, po funkcje kierownicze i eksperckie dla doświadczonych profesjonalistów z branży finansowej.

 

Dynamiczne, nowoczesne środowisko pracy, którym charakteryzuje się wrocławskie biuro, zostało zaprojektowane tak, by sprzyjało współpracy. 

 

Dzięki temu możliwości awansu i rozwoju zawodowego są wręcz nieograniczone.Lokalizacja

Wrocław

BNY Mellon Wrocław


ul. Swobodna 3

50-088 Wrocław

Polska

Telefon: +48 713798200

Informacje o firmie

 

BNY Mellon (Poland) Sp. z o.o.

Address: Swobodna 3, 50-088 Wrocław, Poland

Registry Court: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000285336 NIP: 5252396885 REGON: 141002739

Share capital: 51.000,00 PLN

Tel. +48 71 379 8200 Fax: +48 71 379 8911

Directors: Joseph G. Wheatley (Ireland), Ewa Carr-de Avelon (Poland). Janet Mary Johnstone (UK), John William Jack (UK).