lines connecting the dots

Konkurs na najlepszą pracę magisterską – matematyka stosowana

Centrum im. Hugona Steinhausa działające w imieniu Politechniki Wrocławskiej we współpracy z BNY Mellon organizuje inauguracyjny konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą usług finansowych w dziedzinie matematyki stosowanej – z BNY Mellon Science jako głównym sponsorem.

Prace zgłoszone do konkursu powinny poruszać dowolny temat z dziedziny matematyki stosowanej, wykorzystując matematykę do rozwiązania dowolnego aktualnego problemu z zakresu matematyki finansowej lub inżynierii finansowej. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

  • Oryginalna koncepcja
  • Poprawność matematyczna
  • Praktyczne zastosowanie proponowanego rozwiązania

Spełnienie warunków uczestnictwa w konkursie

Do udziału w konkursie zaproszeni są studenci i absolwenci studiów magisterskich na polskich uniwersytetach, którzy ukończyli studia w 2017 r. lub ukończą je w 2018 r. Kandydatury należy zgłaszać w języku angielskim lub w języku polskim wraz z kompletnym tłumaczeniem na język angielski. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez jury w składzie najlepszych pracowników naukowych i specjalistów z branży finansowej z Centrum im. Hugona Steinhausa i BNY Mellon, które wyłoni trzech finalistów.

Nagrody w konkursie

Nazwiska trzech finalistów zostaną ogłoszone podczas uroczystej ceremonii, która odbędzie się w listopadzie 2018 r. Z zastrzeżeniem regulaminu konkursu przewidziano następujące nagrody:

• 1. nagroda: 15,000 PLN
• 2. nagroda: 10,000 PLN
• 3. nagroda: 5,000 PLN

Jak zgłosić swoją pracę magisterską

Regulamin konkursu i instrukcje w jaki sposób zgłosić pracę magisterską dotyczącą usług finansowych w dziedzinie matematyki stosowanej  są dostępne na angielskiej wersji tej storny. Wszystkie informacje znajdujące się na niniejszej stronie internetowej podlegają temu regulaminowi. 

O BNY Mellon Science

BNY Mellon Science to oddział strategiczny dla pracy ilościowej i analitycznej, ukierunkowanej na globalne zarządzanie ryzykiem w BNY Mellon. Zapewnia cenną perspektywę i ujęcie ilościowe ryzyka dla całej firmy. BNY Mellon Science to zmotywowany i zaangażowany zespół specjalistów z doświadczeniem w praktykach i regulacjach branży finansowej. Zespół ściśle współpracuje z pracownikami BNY Mellon, zapewniając wsparcie w obszarze modelowania i analizy danych dla celów adekwatności kapitałowej firmy oraz czynności z zakresu ryzyka rynkowego i ryzyka korporacyjnego, a także wsparcie ilościowe dla corocznego testu warunków skrajnych CCAR (ang. Comprehensive Capital Analysis and Review; nadzorcza ocena adekwatności kapitałowej).

Organizatorzy konkursu

Współorganizatorami konkursu są i) Centrum im. Hugona Steinhausa działające w imieniu Politechniki Wrocławskiej oraz ii) BNY Mellon (Poland) Sp. z o.o.