Konkurs na najlepszą pracę magisterską 

2019 – ogłoszenie zwycięzców

Konkurs BNY Mellon Science na Najlepszą Pracę Magisterską

2019 – ogłoszenie zwycięzców

By BNY Mellon

Poznaj zwycięzców edycji 2019

 

Zgłoszenia przesłane w 2019 roku zostały ocenione przez panel sędziowski w następującym składzie: prof. Zbigniew Palmowski, prof. Rafał Weron, prof. Tomasz Rolski i prof. Krzysztof Jajuga oraz przedstawiciele firmy BNY Mellon: Tanya Tamarchenko, PhD i dr Kamil Tabiś. Ceremonia rozdania nagród odbyła się w grudniu. Podczas tego wyjątkowego spotkania autor pracy magisterskiej nagrodzonej pierwszą nagrodą przeprowadził prezentację na jej temat.

 2019 Competition Winners Od lewej: Luette Kanas, dyrektor BNY Mellon Science, oraz członkowie panelu sędziowskiego, prof. Zbigniew Palmowski i dr Kamil Tabiś, gratulują zwycięzcom konkursu — Łukaszowi Hałasowi, Klaudii Dobosiewicz i Bartoszowi Uniejewskiemu.
  • Pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 złotych przyznano Bartoszowi Uniejewskiemu za pracę magisterską pt. „Probabilistic forecasting based on quantile regression and regularisation” (Prognozy probabilistyczne dokonywane w oparciu o regresję kwantylową i regularyzację)
  • Drugą nagrodę w wysokości 10 000 złotych otrzymała Klaudia Dobosiewicz za pracę magisterską pt. „BMR Regulation: ISDA proposed transition methodologies and their implementation in the derivatives market – the case of CHF LIBOR” (Rozporządzenie BMR: metodologie transformacyjne proponowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Dealerów Swapowych i ich wdrażanie na rynku instrumentów pochodnych — przypadek LIBOR-u CHF)
  • Trzecią nagrodę w wysokości 5 000 złotych otrzymał Łukasz Hałas za pracę magisterską pt. „Yield curve for Longstaff-Schwartz Model – numerical analysis” (Krzywa zysku dla modelu Longstaffa-Schwartza — analiza numeryczna)

 

Ceremonii przewodziła Luette Kanas, dyrektor BNY Mellon Science, w towarzystwie reprezentantów kierownictwa BNY Mellon we Wrocławiu. Nieformalna część towarzyska wieńcząca ceremonię była okazją dla uczestników do wymiany spostrzeżeń i podzielenia się swoją wiedzą z innymi uczestnikami spotkania.

 

“Konkurs na najlepszą pracę magisterską organizowany przez BNY Mellon jest doskonałą okazją, by zweryfikować swoje umiejętności i wiedzę w praktyce z biznesem! Dla mnie, sporą motywacją była myśl, że moja praca zostanie zaprezentowana najlepszym ekspertom finansowym zasiadającym w panelu sędziowskim. Za sukces uważam to, że wiele nauczyłem się o zastosowaniu zagadnień matematycznych i programowych w finansach, co pozwoliło mi rozpocząć karierę w roli analityka ilościowego. Gorąco polecam Ci udział w tegorocznej edycji i życzę powodzenia!”

 

Łukasz Hałas, finalista konkursu z 2019

O BNY Mellon Science

 

BNY Mellon Science to strategiczne centrum doskonałości zajmujące się badaniami ilościowymi i analitycznymi ukierunkowanymi na globalne zarządzanie ryzykiem w BNY Mellon. Zapewnia cenne informacje i kwantyfikację ryzyka dla całej firmy. BNY Mellon Science to zmotywowany i zaangażowany zespół specjalistów z doświadczeniem w dziedzinie praktyk i regulacji branży finansowej. Zespół ściśle współpracuje z pracownikami całej firmy BNY Mellon, zapewniając wsparcie w obszarze modelowania i analizy danych dla celów adekwatności kapitałowej firmy oraz czynności z zakresu ryzyka rynkowego i ryzyka korporacyjnego. BNY Mellon Science stanowi również pomoc ilościową na potrzeby corocznego testu warunków skrajnych CCAR (ang. Comprehensive Capital Analysis and Review; nadzorcza ocena adekwatności kapitałowej).