10-ta rocznica BNY Mellon w Polsce

By BNY Mellon

Wrocław – dziękujemy za pierwszą dekadę razem!

 

Od czasu, gdy BNY Mellon utworzył swoje biuro we Wrocławiu minęło 10 lat, podczas których biuro nieustannie rosło, budując naszą obecność jako członka społeczności.  Dziś, przeszło 1,000 osób w Polsce dostarcza wsparcie eksperckie dla

podmiotów grupy BNY Mellon na całym świecie.

 

Skupiamy się na doskonaleniu usług w działach Operacji, Obsługi Inwestycji, Technologii, Ryzyka i w wielu innych kluczowych funkcjach korporacyjnych.

 

BNY Mellon jest obecny w 35 krajach na sześciu kontynentach. Dzięki temu wyspecjalizowane usługi finansowe o globalnym zasięgu realizujemy z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań. Rozmiar i złożoność naszej organizacji zapewniają szereg możliwości rozwoju kariery i globalnej mobilności.

 

Od 2010 roku jesteśmy dumnym członkiem społeczności we Wrocławiu. Nasze zaangażowanie pozwoliło nam zbudować partnerstwa z wiodącymi ośrodkami akademickimi, lokalnymi organizacjami charytatywnymi oraz wieloma grupami społecznymi.   

 

Z okazji naszej 10-tej rocznicy stworzyliśmy mural w sercu Wrocławia by podziękować miastu za pierwszą dekadę razem.


Informacje o firmie

 

BNY Mellon (Poland) Sp. z o.o.

Address: Swobodna 3, 50-088 Wrocław, Poland

Registry Court: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000285336 NIP: 5252396885 REGON: 141002739

Share capital: 51.000,00 PLN

Tel. +48 71 379 8200 Fax: +48 71 379 8911

Directors: Jonathon Stubbs (UK), Ewa Carr-de Avelon (Poland). Janet Mary Johnstone (UK), John William Jack (UK), Michael Janiszewski (USA), Jeremy M Dobrick (USA).