Privacyverklaring 

PRIVACYVERKLARING VAN DE BANK OF NEW YORK MELLON EMEA    

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op The Bank of New York Mellon Corporation en haar dochterondernemingen (gezamenlijk aangeduid als "BNY Mellon", "wij", “we” "ons", “onze”). De entiteit van BNY Mellon die verantwoordelijk is voor uw persoonlijke informatie, samen met aanvullende informatie die wettelijk vereist kan zijn, gezien de specifieke omstandigheden en het soort persoonlijke informatie in kwestie, wordt uitgelegd in een afzonderlijke samenvattende privacyverklaring die beschikbaar wordt gesteld wanneer uw persoonlijke informatie voor het eerst wordt verzameld, bijvoorbeeld wanneer u of het bedrijf waarvoor u werkt, ons inschakelt om een dienst te verlenen.

 

U komt meer te weten over de entiteiten van BNY Mellon op https://www.bnymellon.com/emea/en/about-us/locations.html of door contact met ons op te nemen via de informatie in het gedeelte Contact met ons opnemen.

 

Bij BNY Mellon nemen we onze verantwoordelijkheden op het gebied van gegevensbescherming en privacy serieus. Deze privacyverklaring legt uit hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en doorgeven tijdens onze zakelijke activiteiten, waaronder:

 

 

Deze verklaring is niet van toepassing op toekomstige, huidige of voormalige werknemers van BNY Mellon. Onze EMEA-privacyverklaring voor werknemers is hier beschikbaar.

 

We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen zodat deze blijft voldoen aan de wettelijke vereisten en de manier waarop we onze activiteiten uitvoeren. Controleer deze pagina’s regelmatig voor de nieuwste versie van deze verklaring. Als we belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring aanbrengen, proberen we u hiervan in kennis te stellen via een bericht op onze website of via e-mail ("Kennisgeving van wijziging").

 

 

WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE WE VERZAMELEN EN WANNEER EN WAAROM WE DEZE GEBRUIKEN

 

In dit gedeelte komt u meer te weten over:

 • De soorten persoonlijke informatie die we verzamelen
 • De rechtsgrond voor het verwerken van persoonlijke informatie
 • Hoe we persoonlijke informatie gebruiken
 • Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen
 • Aanvullende informatie over het gebruik van artificiële intelligentie en machine learning.

 

Betrokkenen BNY Mellon

Als BNY Mellon informatie over u verzamelt, is het meestal zo dat:

 • u geregistreerd bent bij of u één van onze website(s) of onlinediensten gebruikt;
 • u een particuliere klant bent;
 • u één van onze institutionele klanten vertegenwoordigt;
 • u met ons samenwerkt als dienstverlener; en/of
 • een kantoor van BNY Mellon bezoekt of u aanmeldt om een BNY Mellon-evenement bij te wonen.

 

Persoonlijke informatie die we verzamelen

Persoonlijke informatie die we verzamelen valt onder één van de volgende categorieën:

 

Uw naam en hoe men contact met u kan opnemen Basiscontactinformatie over u, inclusief uw handtekening
Identificatiegegevens, inclusief unieke beschrijvingen Door de overheid uitgegeven identificatoren, andere unieke identificatoren zoals geboortedatum en persoonlijke beschrijvingen die u kunnen identificeren
Financieel en Transactioneel Financiële informatie over u, transactionele informatie en kredietinformatie, accountverificatiegegevens
Contractuele gegevens Informatie die wordt verzameld als onderdeel van de producten en diensten die we aan u leveren
Sociaal-demografisch Gegevens over uw werk of beroep, nationaliteit, opleiding
Technische informatie Gegevens over uw apparaten en technologie die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten, inclusief IP-adres
Gedrag Informatie over hoe u onze producten en diensten gebruikt
Locatie Gegevens die we ontvangen over waar u bent
Communicatie en televisie via gesloten circuit (CCTV) Informatie die we vastleggen via uw communicatie met ons, bijvoorbeeld stemopnames van telefoongesprekken, e-mails en instant messaging en CCTV-beelden als u onze kantoren bezoekt
Publiekelijk beschikbare gegevens Gegevens over u die in openbare dossiers staan en informatie over u die publiekelijk beschikbaar is op het internet
Gevoelige categorieën gegevens Wetten en andere voorschriften behandelen bepaalde soorten persoonlijke informatie, waaronder persoonlijke informatie met betrekking tot gezondheids- of strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen, als zijnde bijzonder en biedt deze extra bescherming. We verzamelen en gebruiken dit soort gegevens alleen als de wet dit ons toestaat

 

De rechtsgrond op basis waarvan wij uw persoonlijke informatie verwerken

 

 • ons gebruik van uw persoonlijke informatie is noodzakelijk om een overeenkomst die we met u zijn aangegaan na te komen of om stappen te ondernemen om een overeenkomst met u aan te gaan, bijvoorbeeld wanneer u ons vraagt om u een product of dienst te leveren;
 • ons gebruik van uw persoonlijke informatie is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die we hebben, bijvoorbeeld wanneer we verplicht zijn om melding te doen aan de belastingdienst;
 • ons gebruik van uw persoonlijke informatie is vereist om wettelijke redenen die in het algemeen belang zijn, bijvoorbeeld om financiële misdaden te voorkomen en op te sporen;
 • u hebt ons toestemming gegeven om de persoonlijke informatie te gebruiken, bijvoorbeeld als u ermee hebt ingestemd om marketingcommunicatie te ontvangen; of
 • ons gebruik van uw persoonlijke informatie is in ons legitieme belang als commerciële organisatie.

 

De persoonlijke informatie die BNY Mellon verzamelt is meestal vereist om een overeenkomst te kunnen uitvoeren of een dienst te verlenen, of om te kunnen voldoen aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen. Als u ervoor kiest om bepaalde persoonlijke informatie in deze omstandigheden niet te verstrekken, kan BNY Mellon wellicht niet de diensten leveren die u nodig hebt. Als het verstrekken van persoonlijke informatie vrijwillig is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht op het moment van verzameling en er zijn geen gevolgen voor u als er geen persoonlijke informatie wordt verstrekt.

 

Wanneer u uw toestemming hebt gegeven voor het vrijwillig verstrekken van persoonlijke informatie, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. U kunt dit doen door een verzoek in te dienen bij de entiteit die uw persoonlijke informatie heeft verzameld, door op 'afmelden' of 'uitschrijven' te klikken op directe marketingcommunicatie of door contact met ons op te nemen.

 

Wanneer we een beroep doen op onze legitieme belangen, doen we dit op basis dat de activiteit:

 • noodzakelijk is voor ons om onze zakelijke of commerciële doelstellingen te bereiken en om diensten aan onze klanten te verlenen en niet kan worden bereikt zonder een beroep te doen op onze legitieme belangen;
 • proportioneel is en geen ongerechtvaardigde schade zou veroorzaken;
 • is afgestemd op, of niet in strijd is met, uw redelijke verwachtingen;
 • uw individuele rechten, belangen of vrijheden niet ondermijnt; en
 • per saldo niet zwaarder weegt dan uw privacyrechten.

 

Persoonlijke informatie die we verzamelen wordt gebruikt voor één of meer van de volgende doeleinden

 

  Waarvoor we uw informatie gebruiken Rechtsgrondslag Onze legitieme belangen
Om uw relatie met BNY Mellon te beheren
 • Om onze relatie met u of uw bedrijf te beheren, bijvoorbeeld door te weten te komen hoe we het beste contact met u kunnen opnemen
 • Om nieuwe manieren te ontwikkelen om aan de behoeften van onze klanten te voldoen en om ons bedrijf te laten groeien, bijvoorbeeld door kantenfeedback te vragen of ons marktonderzoek te delen
 • Om marketingactiviteiten te ontwikkelen en uit te voeren om onze klanten op de hoogte te houden van onze producten en diensten
 • Ons merk ontwikkelen en beheren
 • Legitieme belangen
 • Toestemming (indien wettelijk vereist)
 • Uitzoeken welke van onze producten en diensten u zouden kunnen interesseren en u erover vertellen
 • Naar u communiceren over BNY Mellon en ons inzicht in de industrie en ‘thought leadership’ delen
 • Uw toestemming vragen wanneer we deze nodig hebben om contact met u op te nemen
 • Onze gegevens bijgewerkt houden en uw communicatievoorkeuren respecteren
Om onze producten en diensten te ontwikkelen, te leveren en te ondersteunen
 • Om onze producten en diensten aan onze individuele en institutionele klanten te leveren
 • Om advies of begeleiding te bieden, bijvoorbeeld om uw gebruik van onze producten en diensten te ondersteunen
 • Om nieuwe en bestaande producten en diensten te ontwikkelen, testen en beheren
 • Om te begrijpen hoe onze klanten producten en diensten van ons en andere organisaties gebruiken, bijvoorbeeld door middel van onderzoek en analyse
 • Om te beheren hoe we samenwerken met andere bedrijven die diensten aan ons en onze klanten leveren, bijvoorbeeld onze relaties met verkopers en leveranciers
 • Contractuele verplichting
 • Wettelijke verplichting
 • Legitieme belangen
 • Toestemming (indien wettelijk vereist)
 • Het mogelijk maken van de ontwikkeling van onze producten en diensten en wat we ervoor in rekening brengen
 • Relevante klanten definiëren voor nieuwe producten en diensten
 • Ervoor zorgen dat we effectief en efficiënt aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen kunnen voldoen
 • Voldoen aan wettelijke vereisten
Om de producten en diensten die we leveren te beheren
 • Om betalingen aan klanten te doen en te beheren
 • Om producten en diensten voor financiën en investeringen te beheren en te leveren
 • Om vergoedingen, kosten en verschuldigde rente op klantenaccounts te beheren
 • Om geld dat aan ons verschuldigd is te innen en terug te vorderen
 • Om onze rechten uit te oefenen zoals uiteengezet in overeenkomsten of contracten
 • Toestemming (indien wettelijk vereist)
 • Contractuele verplichting
 • Legitieme belangen
 • Ervoor zorgen dat we effectief en efficiënt aan onze contractuele verplichtingen kunnen voldoen
 • Voldoen aan wettelijke vereisten
Misdaadpreventie en -opsporing
 • Om fraude, financiële misdrijven en witwaspraktijken op te sporen, te onderzoeken, melden en proberen te voorkomen, bijvoorbeeld door middel van ken-uw-klantcontroles, antiwitwascontrole en andere identiteitscontroles
 • Om te voldoen aan andere wetten en voorschriften die op ons van toepassing zijn, bijvoorbeeld andere financiële diensten of landspecifieke wetgeving
 • Contractuele verplichting
 • Wettelijke verplichting
 • Algemeen belang
 • Legitieme belangen
 • Ervoor zorgen dat we effectief en efficiënt aan onze contractuele verplichtingen kunnen voldoen
 • Voldoen aan wettelijke vereisten
Om ons merk, ons bedrijf en de belangen van onze klanten te beschermen
 • Om risico's voor ons en onze klanten te beheren, bijvoorbeeld door middel van onderzoek en statistische analyse
 • Om te reageren op klachten en deze af te handelen
 • Om te voldoen aan buitenlandse wetten, wetshandhavings- en regelgevende vereisten die ons als wereldwijde instelling kunnen beïnvloeden
 • Om onze IT-systemen, -netwerk en -infrastructuur te beschermen
 • Om ons bedrijf op een efficiënte en juiste manier te runnen, bijvoorbeeld voor het beheren van onze financiële positie, het opbouwen van onze zakelijke deskundigheid, of voor planning, communicatie, ondernemingsbestuur of audit
 • Om rechtsvorderingen aan te spannen/ter verdediging bij juridische geschillen
 • Legitieme belangen
 • Ervoor zorgen dat we effectief en efficiënt aan onze contractuele verplichtingen kunnen voldoen
 • Ervoor zorgen dat we onze wettelijke rechten kunnen uitoefenen
 • Voldoen aan wettelijke vereisten

 

 

Waar we uw persoonlijke informatie verzamelen

 

We verzamelen de persoonlijke informatie die we gebruiken voor de bovenstaande doeleinden uit één of meer van de onderstaande bronnen:

 • Direct van u gedurende onze relatie, inclusief wanneer u onze producten, diensten en websites gebruikt;
 • Van andere entiteiten van BNY Mellon;
 • Van derden die bevoegd zijn om uw informatie aan ons door te geven, zoals tussenpersonen, makelaars, onze institutionele klanten en dienstverleners;
 • Uit publiekelijk beschikbare informatiebronnen.

 

Aanvullende informatie over het gebruik van artificiële intelligentie en machine learning

 

BNY Mellon gebruikt zowel handmatige als geautomatiseerde verwerkingsmethoden. In het bijzonder kunnen we geautomatiseerde verwerkingsmethoden gebruiken, zoals kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) en machine learning of ML. Dit zijn een reeks technologieën die zijn geprogrammeerd om taken en acties uit te voeren die meestal worden geassocieerd met mensen. We kunnen AI en/of ML gebruiken om de efficiëntie van bedrijfsprocessen te optimaliseren en te verhogen (bijvoorbeeld ter ondersteuning van customerservice bij inkomende vragen) en/of om bestaande beveiligingscontroles te ondersteunen en te verbeteren.

 

Geautomatiseerde verwerkingsmethoden zijn onderworpen aan regelmatig geteste controles die zijn ontworpen om de nauwkeurigheid en de billijkheid van de output te garanderen. Door AI en/of ML te gebruiken, zijn we niet van plan om geautomatiseerde beslissingen over u te nemen en daarom zou de toepassing ervan geen juridische of soortgelijke significante gevolgen voor u hebben, tenzij anders vermeld in een specifieke privacyverklaring die u rechtstreeks wordt verstrekt.

 

 

PERSOONLIJKE INFORMATIE DELEN BINNEN BNY MELLON, MET DERDEN OF ONZE REGELGEVERS

 

In dit gedeelte komt u meer te weten over hoe we persoonlijke informatie delen:

 • Binnen BNY Mellon
 • Met derden die ons helpen onze producten en diensten te leveren
 • Onze regelgevers

 

We delen uw informatie op de manier en voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • binnen BNY Mellon, waar een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om u onze diensten te leveren of om ons bedrijf te beheren;
 • met derden die ons bedrijf helpen beheren en die diensten leveren. Deze derde partijen hebben ingestemd met vertrouwelijkheidsbeperkingen en gebruiken alle persoonlijke informatie die we met hen delen of die ze namens ons verzamelen, dit uitsluitend voor het leveren van de gecontracteerde dienst aan ons. Deze omvatten IT-dienstverleners die helpen bij het beheren van onze IT- en backofficesystemen;
 • met agentschappen en organisaties die fraude in financiële diensten proberen te voorkomen;
 • met onze regelgevers;
 • om te voldoen aan de toepasselijke wetten, voorschriften en regels en verzoeken van wetshandhavingsinstanties-, regelgevende en andere overheidsinstanties;
 • we kunnen in geaggregeerde, statistische vorm niet-persoonlijke informatie met betrekking tot de bezoekers van onze website, webverkeerpatronen en websitegebruik delen met onze zakenpartners, gelieerde ondernemingen of adverteerders;

 

 

GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

 

In dit gedeelte komt u meer te weten over:

 • De soorten cookies die op onze websites worden gebruikt
 • Reclame van derden
 • Websites van derden
 • Uw cookie-instellingen beheren

 

Soorten cookies die op onze websites worden gebruikt

We gebruiken cookies, webbakens en soortgelijke technologieën ("Cookies") om informatie te traceren die ons door uw browser en door onze softwaretoepassing wordt verstrekt wanneer u gebruikmaakt van onze websites. Een Cookie is een klein stukje informatie dat een website opslaat in de webbrowser op uw apparaat en dit later kan ophalen. "Sessiecookies' zijn tijdelijk en verlopen aan het einde van een browsersessie, dat wil zeggen wanneer u een website verlaat. Sessiecookies stellen een website in staat u te herkennen en informatie mee te nemen terwijl u tussen pagina's navigeert tijdens een enkele browsersessie en stellen u in staat om de website zeer efficiënt te gebruiken. "Permanente" Cookies, daartegenover, blijven in het Cookiebestand van uw browser staan, zelfs nadat u een website hebt verlaten en nadat de browser is gesloten. Ze stellen een website in staat u te herkennen wanneer u terugkomt, uw voorkeuren te onthouden en u diensten op maat aan te bieden. Een Cookie bevat geen informatie waardoor we contact met u kunnen opnemen via telefoon, e-mail of andere middelen.

 

Wij en externe dienstverleners die namens ons handelen, gebruiken sessie- en permanente cookies om:

 • Voorkeuren te onthouden die u verstuurt, evenals de voorkeuren die zijn gegenereerd op basis van uw gebruiksgegevens en uw antwoorden op polls en enquêtes op onze websites;
 • Uw gebruik van onze websites te meten in een poging om de kwaliteit ervan te verbeteren en uw algehele ervaring te verbeteren, inclusief het bijhouden van paginaweergaven, tijd en datum van toegang tot de website en andere gebruiksgegevens en uw besturingssysteem en browsertype te identificeren (maar geen andere informatie over uw computer of de programma's daarop) en uw algemene geografische locatie; en
 • U toe te staan bepaalde informatie op onze websites door te geven via bladwijzerknoppen van sociale media, e-mail of op socialmediasites.

 

De hierboven genoemde externe dienstverleners gebruiken alle persoonlijke informatie die ze namens ons verzamelen uitsluitend om de gecontracteerde dienst aan ons te leveren. Ze hebben ook ingestemd met vertrouwelijkheidsbeperkingen. We kunnen geaggregeerde gebruiksgegevens gebruiken om trends bij te houden en patronen te analyseren op onze websites. Als u zich registreert om een gedeelte van onze websites te bezoeken, herkent de website wie u bent en verzamelt deze alle informatie die u indient (inclusief abonnement op e-mails, enz.). Informatie die via deze website over u wordt verzameld kan worden gekoppeld aan andere identificerende informatie die we over u hebben.

 

Reclame van derden

 

We kunnen externe reclamebedrijven gebruiken om namens ons advertenties op andere websites op het internet te plaatsen. Om de effectiviteit van dergelijke advertenties te meten en te volgen, gebruiken deze bedrijven doorgaans Cookies. Daarom kan een Cookie worden ingesteld in het Cookiebestand van uw browser wanneer u op één van onze advertenties klikt of een webpagina bezoekt die is gekoppeld aan onze advertentiecampagnes. Deze bedrijven kunnen ook informatie over uw bezoeken aan onze Site gebruiken en meten als onderdeel van hetzelfde proces. De informatie over u die door deze bedrijven aan ons wordt verstrekt wordt geanonimiseerd.

 

Websites van derden

 

Onze websites kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden (waaronder bladwijzers van sociale media waarmee u bepaalde inhoud op onze websites kunt doorgeven). Hoewel sommige van de entiteiten die deze websites beheren onder contract staan met ons, is dat niet met allemaal het geval, dus raden we u aan om vertrouwd te geraken met de afzonderlijke privacy- en cookieverklaring en andere voorwaarden van elke gekoppelde website voordat u uw persoonlijke informatie indient. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en hebben geen controle over hun gebruiksvoorwaarden of privacyverklaringen, hebben deze niet bekeken en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze websites of hoe zij Cookies gebruiken en omgaan met uw persoonlijke informatie. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op uw gebruik van een website van derden.

 

Uw Cookie-instellingen beheren

 

De meeste browsers zijn aanvankelijk ingesteld om Cookies te accepteren. U kunt uw browserinstellingen echter wel wijzigen. Het is ook mogelijk om uw browserinstellingen te configureren om acceptatie van specifieke Cookies mogelijk te maken of om u te informeren telkens wanneer een nieuw Cookie op uw apparaat wordt opgeslagen, zodat u kunt beslissen of u de Cookie accepteert of weigert. U kunt Cookies ook uitschakelen door uw browserinstellingen te configureren om Cookies te weigeren. Raadpleeg het hulpgedeelte van uw browser voor instructies over de uitschakeling van Cookies. Ga voor meer informatie over Cookies, hoe ze werken, waarom ze zo nuttig zijn en hoe u ze kunt uitschakelen naar www.allaboutcookies.org.

 

Als u geen Cookies wilt aanvaarden van onze website, schakel ze dan uit of gebruik onze website niet. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan dit betekenen dat u een verminderde functionaliteit ervaart of dat u onze website niet volledig of gedeeltelijk kunt gebruiken.

 

Voor informatie over de cookies die in een specifieke applicatie worden gebruikt, raadpleegt u de cookieverklaring van die applicatie. Voor meer informatie over hoe bnymellon.com informatie verzamelt met behulp van cookies en trackingtechnologieën, leest u best de EMEA-cookieverklaring.

 

 

DIRECTE MARKETING UITVOEREN

 

In dit gedeelte komt u meer te weten over

 • Hoe we persoonlijke informatie gebruiken om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten
 • Hoe u uw marketingvoorkeuren kunt beheren

 

Hoe we persoonlijke informatie gebruiken om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten

 

We kunnen persoonlijke informatie gebruiken om u te informeren over producten en diensten van BNY Mellon waarvan wij denken dat ze interessant voor u zijn. We kunnen contact met u opnemen via e-mail, post of telefoon of via andere communicatiekanalen waarvan wij denken dat u ze nuttig vindt. Wij respecteren steeds uw voorkeuren over hoe u wilt dat wij marketingactiviteiten met u beheren.

 

Hoe u uw marketingvoorkeuren kunt beheren

 

Om uw privacyrechten te beschermen en ervoor te zorgen dat u controle hebt over hoe we marketing met u beheren:

 • ondernemen we stappen om directe marketing te beperken tot een redelijk en proportioneel niveau en sturen we u alleen berichten waarvan wij denken dat ze interessant of relevant voor u kunnen zijn;
 • kunt u ons op elk moment vragen om directe marketing te stoppen. U kunt ons vragen om te stoppen met het verzenden van e-mailmarketing door de 'afmelden'-link te volgen die u vindt op de e-mailmarketingberichten die wij u sturen. U kunt ook contact met ons opnemen. Geef aan of u wilt dat wij alle vormen van marketing stoppen of alleen een bepaald soort (bijvoorbeeld e-mail); en
 • u kunt de manier waarop uw browser cookies beheert, die kunnen worden gebruikt om online reclame te leveren, wijzigen door de instellingen op uw browser te volgen zoals hierboven uitgelegd.

We raden u aan om regelmatig de privacyverklaringen en voorkeursinstellingen te bekijken die voor u beschikbaar zijn op socialmediaplatforms, evenals uw voorkeuren binnen uw BNY Mellon-account.

 

 

HET WERELDWIJD OVERDRAGEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

 

In dit gedeelte komt u meer te weten over:

 • Hoe we opereren als wereldwijd bedrijf en gegevens internationaal overdragen
 • De regelingen die we hebben ingesteld om uw persoonlijke informatie te beschermen als we deze naar het buitenland overdragen

 

BNY Mellon is wereldwijd actief. Dienovereenkomstig kan uw persoonlijke informatie worden verwerkt in landen die onderworpen zijn aan andere normen voor gegevensbescherming, waaronder de Verenigde Staten en India. BNY Mellon neemt de nodige stappen om ervoor te zorgen dat de overdrachten van persoonlijke informatie in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving en zorgvuldig worden beheerd om uw privacyrechten en belangen te beschermen en dat overdrachten beperkt zijn tot landen waarvan wordt erkend dat ze een passend niveau van rechtsbescherming bieden, of waarvan we weten dat er alternatieve maatregelen zijn getroffen om uw privacyrechten te beschermen. Daartoe:

 • worden overdrachten binnen BNY Mellon geregeld door een overeenkomst die is aangegaan door leden van BNY Mellon (een intragroepsovereenkomst) die contractueel elk lid verplicht om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie een adequaat en consequent niveau van bescherming krijgt, ongeacht waar deze wordt overgedragen binnen BNY Mellon;
 • wanneer wij uw persoonlijke informatie overdragen buiten BNY Mellon, of aan derden die onze producten en diensten helpen leveren, verkrijgen wij contractuele verplichtingen van hen om uw persoonlijke informatie te beschermen; of
 • wanneer wij verzoeken om informatie ontvangen van rechtshandhavingsinstanties of toezichthouders, valideren wij deze verzoeken zorgvuldig voordat persoonlijke informatie openbaar wordt gemaakt.

 

U hebt het recht om contact met ons op te nemen voor meer informatie over de waarborgen die we hebben ingesteld (inclusief een kopie van relevante contractuele verbintenissen) om te zorgen voor adequate bescherming van uw persoonlijke informatie wanneer deze wordt overgedragen zoals hierboven vermeld.

 

 

HOE WE UW INFORMATIE BESCHERMEN EN OPSLAAN

 

Beveiliging

 

We hebben een uitgebreid informatiebeveiligingsprogramma geïmplementeerd en onderhouden met schriftelijke beleidslijnen en procedures die zijn ontworpen om de vertrouwelijkheid en integriteit van persoonlijke informatie te beschermen. Het informatiebeveiligingsprogramma bevat administratieve, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen, passend bij de betrokken soort informatie, met als doel: (i) de beveiliging en vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven; (ii) te beschermen tegen verwachte bedreigingen of gevaren voor de beveiliging of integriteit van dergelijke informatie; (iii) te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of gebruik van dergelijke informatie die kan leiden tot aanzienlijke schade en (iv) te zorgen voor een passende verwijdering van dergelijke informatie. De beveiliging van uw persoonlijke informatie hangt ook gedeeltelijk af van de beveiliging van de apparaten die u gebruikt om met ons te communiceren, de beveiliging die u gebruikt om gebruiker-ID's en wachtwoorden te beschermen en de beveiliging die door uw internetproviders wordt geboden.

 

Het opslaan en bewaren van uw persoonlijke informatie

 

BNY Mellon bewaart uw persoonlijke informatie:

 • zolang dat vereist is voor de doeleinden waarvoor deze werd verzameld, zoals uitgelegd in deze verklaring, wanneer we verplicht zijn om dit te doen in overeenstemming met wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of noodzakelijke technische vereisten
 • voor langere periodes in specifieke omstandigheden, zodat we een nauwkeurige registratie hebben van uw omgang met ons in het geval van klachten of problemen, of als we redelijkerwijs geloven dat dit vereist kan zijn ter verdediging van een juridische vordering

 

In deze omstandigheden is uw persoonlijke informatie onderworpen aan een bewaarschema van het bedrijf waarin de bovenstaande factoren zijn opgenomen. Voor meer informatie over het bewaren van uw persoonlijke informatie kunt u contact met ons opnemen.

 

 

BESCHIKBKARE WETTELIJKE RECHTEN OM U TE HELPEN BIJ HET BEHEREN VAN UW PRIVACY

Onderhevig aan bepaalde vrijstellingen, en in sommige gevallen afhankelijk van de verwerkingsactiviteit die we uitvoeren, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. Houd er rekening mee dat afhankelijk van uw locatie uw rechten kunnen variëren. Klik op de onderstaande koppelingen om meer te weten te komen over elk recht dat u hebt:

We kunnen u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en om veiligheidsredenen, voordat we de door u gevraagde persoonlijke informatie aan u bekendmaken. Wij behouden ons het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen indien wettelijk toegestaan, bijvoorbeeld als uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is.

 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Onderhevig aan wettelijke en andere toegestane overwegingen, leveren we redelijke inspanningen om uw verzoek onmiddellijk te honoreren of u te informeren als we meer informatie nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen.

 

Het kan zijn dat we niet altijd uw verzoek volledig in behandeling kunnen nemen, bijvoorbeeld als dit van invloed zou zijn op de geheimhoudingsplicht die we aan anderen verschuldigd zijn, of als we wettelijk gerechtigd zijn om het verzoek op een andere manier te behandelen.

 

 

Recht op toegang tot persoonlijke informatie

U hebt het recht om te verzoeken dat wij u een kopie van uw persoonlijke informatie verstrekken die wij bewaren en u hebt het recht om op de hoogte te worden gebracht van: (a) de bron van uw persoonlijke informatie; (b) de doeleinden, rechtsgrondslag en verwerkingsmethoden; (c) de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke; en (d) de entiteiten of categorieën entiteiten waaraan uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen.

 

 

Om persoonlijke informatie te corrigeren of wissen

U hebt het recht om te verzoeken dat wij onjuiste persoonlijke informatie corrigeren. We kunnen proberen de juistheid van de persoonlijke informatie te verifiëren voordat we deze corrigeren.

 

U kunt ook verzoeken dat we uw persoonlijke informatie in beperkte omstandigheden wissen wanneer:

 • deze niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor de informatie werd verzameld; of
 • u uw toestemming hebt ingetrokken (wanneer de gegevensverwerking gebaseerd was op toestemming); of
 • na een succesvol recht om bezwaar te maken (zie recht om bezwaar te maken); of
 • deze onrechtmatig is verwerkt; of
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan BNY Mellon onderworpen is.

 

We zijn niet verplicht om te voldoen aan uw verzoek om persoonlijke informatie te wissen als de verwerking van uw persoonlijke informatie noodzakelijk is:

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
 • voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering.

 

 

Het recht om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken

U kunt ons vragen om uw persoonlijke informatie te beperken, maar alleen wanneer:

 • de nauwkeurigheid ervan wordt betwist, om ons in staat te stellen de nauwkeurigheid ervan te verifiëren; of
 • de verwerking onwettig is, maar u niet wilt dat de informatie wordt gewist; of
 • deze niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze werd verzameld, maar we de informatie nog steeds nodig hebben om juridische vorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
 • u het recht om bezwaar te maken hebt uitgeoefend en we uw verzoek in overweging nemen.

 

We kunnen uw persoonlijke informatie blijven gebruiken na een verzoek om beperking:

 • wanneer wij uw toestemming hebben; of
 • om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of
 • om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.

 

 

Recht om uw persoonlijke informatie over te dragen

U kunt ons vragen om uw persoonlijke informatie aan u te verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat, of u kunt vragen om deze rechtstreeks over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, maar in elk geval alleen wanneer:

 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een overeenkomst met u; en
 • de verwerking geautomatiseerd wordt uitgevoerd.

 

 

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie

U kunt bezwaar maken tegen elke verwerking van uw persoonlijke informatie die onze legitieme belangen als rechtsgrondslag heeft, als u van mening bent dat uw fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

Als u bezwaar maakt, hebben we de mogelijkheid om aan te tonen dat we dwingende legitieme belangen hebben die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

 

 

Recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop we uw persoonlijke informatie gebruiken voor directe marketingdoeleinden

U kunt ons verzoeken om de manier waarop wij contact met u opnemen voor marketingdoeleinden te wijzigen.

U kunt ons verzoeken om uw persoonlijke informatie niet over te dragen aan niet-gelieerde derden voor directe marketing of andere doeleinden.

 

 

Recht op het verkrijgen van een kopie van persoonlijke informatiebeveiligingen die worden gebruikt voor overdrachten buiten uw rechtsgebied

U kunt vragen om een kopie van, of verwijzing naar, de waarborgen waaronder uw persoonlijke informatie wordt overgedragen naar landen die geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden.

We kunnen gegevensovereenkomsten redigeren om commerciële voorwaarden te beschermen.

 

 

Recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u bezorgd bent hoe we uw persoonlijke informatie verwerken. We vragen u om te proberen eventuele problemen eerst met ons op te lossen, hoewel u het recht hebt om te allen tijde contact op te nemen met uw toezichthoudende autoriteit.

 

 

 

CONTACT MET ONS OPNEMEN

 

Het primaire contactpunt voor alle kwesties die voortvloeien uit deze privacyverklaring is onze Data Protection Officer of functionaris voor gegevensbescherming. U kunt op de volgende manieren contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming:

 

Per e-mail: Global_Privacy_Compliance@bnymellon.com

 

Per post:

The Data Protection Officer
BNY Mellon (Poland) Sp. z o. o.
Swobodna 3
50-088 Wroclaw
Polen/Polska

 

Waar relevant hebben BNYM-vestigingen buiten de Europese Economische Ruimte BNY Mellon (Polen) Sp. z o. o. aangewezen als hun EU AVG-vertegenwoordiger ("EU-vertegenwoordiger"). U kunt contact opnemen met de EU-vertegenwoordiger via de bovenstaande contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming.

 

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over onze naleving van deze verklaring en de wetgeving inzake gegevensbescherming, of als u uw rechten wilt uitoefenen, raden we u aan eerst contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensverwerking. We zullen klachten en geschillen onderzoeken en proberen op te lossen en doen er alles aan om uw wens om uw rechten uit te oefenen zo snel mogelijk en in elk geval binnen de door de privacywetgeving gestelde termijnen te respecteren.

 

Contact opnemen met uw toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

 

U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (d.w.z. uw plaats van gewoonlijk verblijf, plaats van werk of plaats van vermeende inbreuk). We vragen u om te proberen eventuele problemen samen met ons op te lossen voordat u een klacht indient bij uw lokale toezichthoudende autoriteit. Een lijst van toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming binnen de Europese Economische Ruimte vindt u hier. Voor klachten over het Dubai International Financial Centre kunt u contact opnemen met het kantoor van de commissaris voor gegevensbescherming van Dubai International Financial Service Authority. Neem voor het Verenigd Koninkrijk contact op met het Information Commissioner’s Office.