Privacy

PRIVACYVERKLARING VAN DE BANK OF NEW YORK MELLON VOOR EMEA-LANDEN

Effect 25 mei 2018

De Bank of New York Mellon Corporation en haar aangesloten ondernemingen (gezamenlijk te noemen: “BNY Mellon”, “wij”, “ons”) nemen de bescherming van gegevens en privacy erg serieus. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij in onze zakelijke activiteiten persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen. Dit betreft onder andere:

 

Het staat ons vrij deze verklaring van tijd tot tijd te wijzigen om ervoor te zorgen dat deze blijft voldoen aan wettelijke vereisten en overeenkomt met de manier waarop wij onze zaken uitvoeren. Kijk regelmatig op deze pagina om te zien of de verklaring gewijzigd is. Als wij significante wijzigingen in deze privacyverklaring aanbrengen zullen wij u proberen te informeren door een aankondiging op onze website te plaatsen of u een e-mail te sturen (“Wijzigingsmelding”).

 

Belangrijke informatie over BNY Mellon:

 

De rechtspersoon binnen BNY Mellon die verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens is het BNY Mellon-bedrijf dat deze gegevens aanvankelijk van of over u verzameld heeft. Dit zal uitgelegd worden in afzonderlijke privacyverklaringen die u zult aantreffen wanneer uw persoonsgegevens voor het eerst door dat bedrijf verzameld worden, bijvoorbeeld als u of het bedrijf waar u werkzaam bent ons vragen een dienst te verlenen.

Ga voor meer informatie over BNY Mellon naar http://www.bnymellon.com/ of neem contact met ons op door middel van de informatie in de paragraaf contact opnemen hieronder.

 

WAT VOOR PERSOONSGEGEVENS WIJ VERZAMELEN EN WANNEER EN WAAROM WIJ DEZE GEBRUIKEN

 

In deze paragraaf kunt u meer lezen over:

 • de soorten persoonsgegevens die wij verzamelen
 • hoe wij persoonsgegevens gebruiken
 • wanneer we persoonsgegevens verzamelen
 • de rechtsgronden voor het gebruiken van persoonsgegevens

Betrokkenen BNY Mellon

BNY Mellon verzamelt gegevens over u als u:

 • zich aanmeldt voor een van onze Websites of onze online diensten of hier gebruik van maakt;
 • een particuliere klant bent;
 • een van onze institutionele klanten vertegenwoordigt;
 • als dienstverlener met ons samenwerkt; en/of
 • een kantoor van BNY Mellon bezoekt of als u zich aanmeldt voor een BNY Mellon-event.

 

De Persoonsgegevens die wij verzamelen

 

De Persoonsgegevens die wij verzamelen vallen binnen een van de volgende categorieën:

 • Uw naam en hoe wij contact met u op kunnen nemen - Basale contactgegevens, waaronder uw handtekening
 • Identificatiegegevens, waaronder unieke beschrijvende elementen - Identificatiemiddelen die door de overheid zijn verstrekt, andere unieke identificatiemiddelen zoals uw geboortedatum, en persoonlijke beschrijvende elementen aan de hand waarvan u geïdentificeerd kunt worden
 • Financiën en transacties - Financiële gegevens over u, transactie- en kredietgegevens, gegevens over accountverificatie
 • Contractuele gegevens - Gegevens die verzameld zijn in verband met de producten en diensten die wij aan u leveren
 • Sociaal-demografisch - Onder meer informatie over uw werk of beroep, nationaliteit, opleiding
 • Technische gegevens - Informatie over de apparaten en technologieën die u gebruikt om toegang tot onze diensten te verkrijgen, waaronder uw IP-adres
 • Gedrag - Informatie over hoe u onze producten en diensten gebruikt
 • Locatie - Gegevens over waar u bent
 • Communicatie - Informatie die wij verzamelen als u contact met ons heeft, bijv. tijdens telefoongesprekken, e-mailuitwisselingen of instant messaging
 • Publiekelijk beschikbare gegevens - Informatie over u die in openbare archieven en registers gevonden kan worden en informatie over u die online vrij toegankelijk is
 • Categorieën gevoelige gegevens - De privacywet- en regelgeving kent bepaalde soorten speciale persoonsgegevens, zoals informatie over uw gezondheid of over strafrechtelijke veroordelingen en misdrijven, en de wet stipuleert aanvullende beschermingen voor zulke soorten informatie. Wij zullen zulke soorten informatie alleen verzamelen als dit wettelijk toegestaan is

 

De Persoonsgegevens die wij verzamelen zullen voor één of meerdere van de onderstaande doeleinden verwerkt worden

 

Waar we uw gegevens voor gebruiken

 • Om de relatie tussen u of uw bedrijf en BNY Mellon te beheren, bijvoorbeeld door te achterhalen hoe wij het beste contact met u op kunnen nemen
 • Om nieuwe manieren te ontwikkelen om tegemoet te komen aan de wensen van onze klanten en om ons bedrijf te laten groeien, bijvoorbeeld door klanten om feedback te vragen of ons marktonderzoek te delen
 • Om onze marketingactiviteiten te ontwikkelen en uit te voeren om op die manier onze klanten op de hoogte te houden van onze producten en diensten
 • Om ons merk te ontwikkelen en te beheren

Rechtsgrond

 • Gerechtvaardigde belangen
 • Toestemming (indien wettelijk vereist)

Onze gerechtvaardigde belangen

 • Onderzoeken welke producten en diensten u eventueel zouden kunnen interesseren en u daar informatie over verschaffen
 • Met u communiceren over BNY Mellon, onze expertise over de sector met u delen en toonaangevende inzichten verspreiden
 • U om toestemming vragen als wij contact met u op willen nemen
 • Onze gegevens actueel houden en ons houden aan uw communicatievoorkeuren

Waar we uw gegevens voor gebruiken

 • Om onze producten en diensten aan onze particuliere en institutionele klanten te leveren
 • Om advies en begeleiding te verlenen, bijvoorbeeld om u te ondersteunen in het gebruik van onze producten en diensten
 • Om nieuwe en bestaande producten en diensten (verder) te ontwikkelen, testen en beheren
 • Om inzicht te verkrijgen in hoe onze klanten de producten en diensten van ons en van andere bedrijven gebruiken, bijvoorbeeld door middel van onderzoek en analyse
 • Voor het beheer van de samenwerking met andere bedrijven die diensten aan ons en onze klanten verlenen, bijvoorbeeld onze relaties met verkopers en leveranciers

Rechtsgrond

 • Contractuele verplichting
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigde belangen
 • Toestemming (indien wettelijk vereist)

Onze gerechtvaardigde belangen

 • De ontwikkeling van onze producten en onze diensten mogelijk maken en bepalen hoeveel we er voor vragen
 • Vaststellen welke klanten geïnteresseerd zouden kunnen zijn in nieuwe producten en diensten
 • Ervoor zorgen dat we doeltreffend en efficiënt aan onze juridische en contractuele verplichtingen kunnen voldoen
 • Wettelijke vereisten naleven

Waar we uw gegevens voor gebruiken

 • Om klantenbetalingen te voltrekken en te beheren
 • Om producten en diensten op het gebied van treasury en beleggingen te beheren en leveren
 • Om vergoedingen, lasten en rente voor klantenrekeningen te beheren
 • Om geld dat aan ons verschuldigd is te innen en te verhalen
 • Om onze rechten uit hoofde van overeenkomsten of contracten uit te oefenen

Rechtsgrond

 • Toestemming (indien wettelijk vereist)
 • Contractuele verplichting
 • Gerechtvaardigde belangen

Onze gerechtvaardigde belangen

 • Toestemming (indien wettelijk vereist)
 • Contractuele verplichting
 • Gerechtvaardigde belangen

Waar we uw gegevens voor gebruiken

 • Om fraude, financiële misdaden en witwaspraktijken op te sporen, te onderzoeken, te melden en waar mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door Ken-Uw-Klant-controles, anti-witwasscreenings en andere identiteitscontroles
 • Om andere wet- en regelgeving die op ons van toepassing is na te leven, bijvoorbeeld overige wetgeving inzake financiële dienstverlening of nationale wetgeving

Rechtsgrond

 • Contractuele verplichting
 • Wettelijke verplichting
 • Algemeen belang
 • Gerechtvaardigde belangen

Onze gerechtvaardigde belangen

 • Ervoor zorgen dat we doeltreffend en efficiënt aan onze juridische en contractuele verplichtingen kunnen voldoen
 • Wettelijke vereisten naleven

Waar we uw gegevens voor gebruiken

 • Om voor ons en onze klanten risico’s te beheren, bijvoorbeeld door middel van onderzoek en statistische analyses
 • Om op klachten te reageren en te proberen deze op te lossen
 • Voor de naleving van buitenlandse wetgeving, wetshandhaving en wettelijke vereisten die eventueel op ons, als wereldwijd bedrijf, van toepassing zullen zijn
 • Om onze ICT-systemen, -netwerken en -infrastructuur te beschermen
 • Om ons bedrijf op een efficiënte en geschikte manier te runnen, bijvoorbeeld door onze financiële positie te beheren, onze operationele capaciteit uit te bouwen, of voor planning, communicatie, zakelijke governance en inspecties
 • Om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te voeren, of om tegen rechtsvorderingen te verweren

Rechtsgrond

 • Gerechtvaardigde belangen

Onze gerechtvaardigde belangen

 • Ervoor zorgen dat we doeltreffend en efficiënt aan onze juridische en contractuele verplichtingen kunnen voldoen
 • Ervoor zorgen dat we onze wettelijke rechten kunnen uitoefenen
 • Het voldoen aan regelgevende vereisten


Uit welke bronnen wij persoonsgegevens van u verzamelen

De informatie die wij voor de bovenstaande doeleinden zullen gebruiken, verzamelen wij uit (een van) de onderstaande bronnen:

 • Direct van u zelf in de context van uw relatie met ons, bijvoorbeeld als u gebruik maakt van onze producten, diensten en websites
 • Van andere BNY Mellon-ondernemingen
 • Van derden die bevoegd zijn om uw gegevens met ons te delen, zoals bijvoorbeeld tussenpersonen, bankmakelaars, onze institutionele klanten en dienstverleners
 • Uit openbaar toegankelijke informatiebronnen

De rechtsgronden voor ons gebruik van uw persoonsgegevens

Wij zullen uitsluitend persoonsgegevens van u verwerken, gebruiken en delen als wij ervan overtuigd zijn dat we hiervoor een geschikte rechtsgrond hebben. In andere paragrafen van deze Privacyverklaring wordt dit uitvoeriger uitgelegd. Daar geven wij aan dat we één of meerdere van de volgende gegronde redenen hebben voor het gebruik van uw persoonsgegevens:

 • wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om een overeenkomst die wij met u hebben uit te voeren of om stappen te ondernemen om een overeenkomst met u af te sluiten, bijvoorbeeld als u ons vraag een product of dienst te leveren
 • wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld als wij gehouden zijn om een melding te doen bij de plaatselijke belastingdienst
 • wij moeten uw persoonsgegevens gebruiken om wettelijke redenen die het algemeen belang dienen, bijvoorbeeld om financiële misdrijven te voorkomen en op te sporen
 • u heeft ons toestemming gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u akkoord bent gegaan met het ontvangen van marketing
 • ons gebruik van uw persoonsgegevens dienst ons gerechtvaardigde belang als commerciële organisatie in het verlenen van diensten aan onze klanten, op voorwaarde dat ons gebruik evenredig is en uw privacyrechten in acht neemt; als wij ons beroepen op een gerechtvaardigd belang zullen wij u altijd vertellen wat dit belang precies is

 

HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS BINNEN BNY Mellon, MET DERDEN, MET TOEZICHTHOUDERS

 

In deze paragraaf kunt u meer lezen over hoe wij uw persoonsgegevens delen:

 • binnen BNY Mellon
 • met derden die ons helpen onze producten en diensten te leveren; en
 • met toezichthouders

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen op de manier en voor de doeleinden die hieronder beschreven staan:

 • binnen BNY Mellon, als zo’n verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten aan u of voor het beheren van onze zaken.
 • met derden die ons helpen onze producten en diensten te leveren. Deze derden zijn akkoord gegaan met vertrouwelijkheidsverplichtingen en gebruiken de persoonsgegevens die wij met hen delen of die zij namens ons verzamelen uitsluitend om de afgesproken diensten aan ons te verlenen. Dit betreft onder meer ICT-dienstverleners die ons ondersteunen in het beheer van onze ICT- en back-officesystemen;
 • met instanties en organisaties die fraude in financiële diensten voorkomen;
 • met onze toezichthouders,
 • om te kunnen voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en aan verzoeken van rechtshandhavingsautoriteiten, toezichthouders en andere overheidsinstanties.
 • het kan zijn dat wij geaggregeerde, statistische informatie over de bezoekers aan onze website, over internetverkeer en over websitegebruik delen met ons zakenpartners, aangesloten ondernemingen of adverteerders.
 • Het is mogelijk dat BNY Mellon ergens in de toekomst (een deel van) haar activa verkoopt of anderszins overdraagt aan een derde. Uw persoonsgegevens, technische gegevens over uw apparaat of browser en/of andere geanonimiseerde informatie die wij via onze websites van u vergaren kunnen aan mogelijke of daadwerkelijke kopers van onze activa verstrekt worden en/of onderdeel zijn van die overgedragen activa.

 

GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

 

In deze paragraaf kunt u meer lezen over:

 • De cookies die op onze websites gebruikt worden
 • Externe adverteerders
 • Externe websites
 • Beheer uw instellingen voor Cookies

 

De cookies die op onze websites gebruikt worden

Wij maken op onze websites gebruik van cookies, webbeacons en vergelijkbare technologieën (hierna gezamenlijk te noemen: "Cookies") om informatie bij te houden die uw browser en de softwaretoepassing waarmee u onze websites bezoekt aan ons verschaffen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op uw apparaat opslaat en op een later moment weer op kan vragen. “Sessiecookies” zijn tijdelijke cookies die na een sessie (d.w.z. als u de website verlaat) automatisch verwijderd worden. Door middel van Sessiecookies kunnen websites u herkennen en informatie over u bewaren terwijl u verschillende pagina’s op de website bezoekt. Hierdoor wordt uw gebruik van de website zo eenvoudig en efficiënt mogelijk. “Langdurige” of “Permanente” Cookies, daarentegen, blijven ook nadat u een website verlaat en uw browser afsluit op uw computer staan. Door middel van deze Cookies is een website in staat u te herkennen als u weer naar de website gaat. Ze slaan uw instellingen op en stellen de website in staat diensten op u toe te snijden. Een Cookie bevat geen enkele vorm van informatie die ons in staat zal stellen om via telefoon, e-mail of op andere wijze contact met u op te nemen.

Wij en externe dienstverleners die namens ons optreden, gebruiken Sessie- en Langdurige Cookies voor de volgende doeleinden:

 • Het onthouden van de voorkeuren die u selecteert en de voorkeuren die aangemaakt worden op basis van uw gebruik van de website en uw antwoorden op onze vragen en enquêtes;
 • Het meten van uw gebruik van onze websites om de kwaliteit van de website en uw algehele ervaring te verbeteren. Dit doen we onder andere door het registreren van page views, van de datum en tijd van uw bezoek en van andere gebruiksgegevens, en door het identificeren van uw besturingssysteem en browser (maar niet van andere informatie over uw computer of uw computerprogramma’s) en het vastleggen van uw algemene geografische locatie; en
 • u in staat te stellen bepaalde informatie op onze websites te delen door middel van social media-links, e-mail of op de websites van sociale netwerken.

De externe dienstverleners die hierboven genoemd worden, zullen de persoonsgegevens die zij eventueel namens ons verzamelen uitsluitend gebruiken om de afgesproken diensten aan ons te verlenen. Deze derden zijn verder ook akkoord gegaan met vertrouwelijkheidsverplichtingen.

Wij kunnen geaggregeerde gebruiksdata inzetten om trends te volgen en gebruikspatronen op onze websites te analyseren. Als u zich aanmeldt om toegang te verkrijgen tot bepaalde onderdelen van onze websites, zal de website u herkennen en alle gegevens die u indient verzamelen (waaronder aanmeldingen voor nieuwsbrieven). Informatie die op deze website over u verzameld wordt kan verbonden worden aan andere identificerende gegevens die wij eventueel van u opgeslagen hebben.

 

Externe adverteerders

Wij kunnen gebruik maken van externe adverteerders die voor ons advertenties op andere websites op het internet plaatsen. Om de doeltreffendheid van die advertenties te meten maken deze bedrijven doorgaans gebruik van Cookies; het kan dus zijn dat er een Cookie op uw computer wordt opgeslagen als u op een van onze advertenties klikt of een website bezoekt die met een reclamecampagne van ons te maken heeft. Deze bedrijven kunnen als onderdeel van dit proces ook informatie over uw bezoeken aan onze Website gebruiken en meten. De informatie die deze bedrijven over u aan ons verstrekt zal volledig geanonimiseerd zijn.

 

Externe websites

Onze websites bevatten links naar websites van derden (externe websites), zoals bijvoorbeeld social media-knoppen waarmee u bepaalde content van onze websites kunt delen. Hoewel sommige van die externe websites beheerd worden door bedrijven die voor ons werken, worden niet alle websites beheerd door partijen die wij kennen. Wij raden u daarom aan om het privacybeleid, de cookieverklaringen en de overige voorwaarden van zulke websites goed door te nemen voordat u uw gegevens daar invult. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor en hebben geen enkele invloed op hun voorwaarden of privacyverklaringen, noch hebben wij deze zelf doorgenomen. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de content van zulke externe websites of hun gebruik van Cookies en uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op uw gebruik van externe websites.

 

Beheer uw instellingen voor Cookies

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om Cookies te accepteren. U kunt dit echter zelf wijzigen in de instellingen van uw browser. In sommige browsers is het ook mogelijk om uw instellingen zo in te stellen dat alleen bepaalde Cookies geaccepteerd worden of om u telkens te informeren als er een nieuw Cookie op uw apparaat wordt geïnstalleerd. Op die manier kunt u telkens zelf kiezen of u een Cookie wilt accepteren of niet. U kunt ook alle Cookies uitzetten door in de instellingen van uw browser aan te geven dat alle Cookies afgewezen moeten worden. Zie s.v.p. het Hulp-gedeelte van uw eigen browser om te zien hoe u Cookies kunt beheren. Voor meer informatie over Cookies, hoe ze precies werken, waarom ze handig zijn en hoe u ze uit kunt schakelen, ga naar www.allaboutcookies.org/.

Als u geen Cookies van deze website wilt accepteren, kunt u deze uitschakelen of geen gebruik maken van deze website. Als de Cookies uitgeschakeld zijn, kan het zijn dat u van minder functies gebruikt kunt maken of dat (een deel van) de website voor u ontoegankelijk is.

Voor informatie over Cookies ter gebruik van een specifieke softwaretoepassing, verwijzen wij u graag naar cookieverklaringen van de specifieke softwaretoepassing. Voor meer informatie over hoe bnymellon.com informatie verzamelt via cookies en trackingtechnologie, verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

 

UITVOEREN VAN DIRECT MARKETING

 

In deze paragraaf kunt u meer lezen over:

 • Hoe wij persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten
 • Hoe u uw marketingvoorkeuren kunt beheren

 

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten

Wij kunnen uw persoonsgegevens eventueel gebruiken om u op de hoogte te houden van producten en diensten van BNY Mellon die u wellicht interessant zult vinden. Wij kunnen contact met u opnemen per e-mail, post of telefoon, of via andere kanalen waarvan wij vermoeden dat u deze eventueel handig zult vinden. In alle gevallen zullen wij rekening houden met uw voorkeuren betreffende hoe u wilt dat wij u marketing toesturen.

 

Hoe kunt u uw marketingvoorkeuren beheren?

Om uw privacyrechten te beschermen en ervoor te zorgen dat u controle kunt uitoefenen over hoe wij u marketing toesturen:

 • zullen wij stappen ondernemen om de direct marketing te beperken tot een redelijke en evenredige hoeveelheid en u alleen berichten sturen als wij denken dat deze voor u interessant of relevant kunnen zijn.
 • kunt u ons altijd vragen u geen direct marketing meer te sturen. U kunt u afmelden voor het ontvangen van marketing per e-mail door op de ‘afmelden’-link in een marketing-e-mail te klikken. Of u kunt contact. met ons opnemen. Geef s.v.p. duidelijk aan of u wilt dat wij u helemaal geen marketing meer toesturen, of dat u alleen een bepaalde vorm van marketing (bijv. e-mail) niet meer wilt ontvangen; en
 • u kunt de cookie-instellingen in uw browser aanpassen, wat een gevolg kan hebben voor de online advertenties die u ziet. Volg hiervoor de aanwijzingen die hierboven beschreven staan.

Wij raden u aan om de privacyverklaringen en uw voorkeursinstellingen van social media regelmatig te na te lezen en van tijd tot tijd de voorkeursinstellingen van uw BNY Mellon-account te controleren.

 

WERELDWIJDE OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

 

In deze paragraaf kunt u meer lezen over:

 • Hoe wij wereldwijd actief zijn en data tussen verschillende landen versturen
 • Welke maatregelen wij getroffen hebben om uw persoonsgegevens te beschermen tijdens het verzenden naar het buiteland.

BNY Mellon is wereldwijd actief. Uw persoonsgegevens kunnen daarom verstuurd worden naar en opgeslagen worden in landen buiten de EU waar andere privacywetgeving van kracht is, waaronder de Verenigde Staten en India. BNY Mellon neemt alle benodigde stappen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens uitsluitend verstuurd worden in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en dat de overdracht goed beheerd wordt om uw privacyrechten en uw belangen te beschermen. Overdrachten zullen beperkt zijn tot landen waarvan vastgesteld is dat ze een toereikend niveau aan privacybescherming bieden, of waar toereikende alternatieve maatregelen zijn getroffen om uw privacyrechten te beschermen. Daartoe zijn de volgende maatregelen genomen:

 • alle overdrachten binnen BNY Mellon zelf zullen geregeld worden door middel van een overeenkomst tussen leden van BNY Mellon (een overeenkomst binnen de groep) waardoor ieder lid van BNY Mellon verplicht is ervoor te zorgen dat de bescherming van persoonsgegevens toereikend en consistent is als ze binnen BNY Mellon verstuurd worden;
 • als wij uw persoonsgegevens naar externe partijen (buiten BNY Mellon) versturen of naar derden versturen die ons helpen bij het leveren van onze producten en diensten, zullen we deze partijen contractuele verplichtingen inzake de bescherming van uw persoonsgegevens opleggen. Enkele van deze verzekeringen zijn erkende programma’s, zoals het EU-VS Privacy Shield ter bescherming van persoonsgegevens verzonden vanuit de EU naar de VS; of
 • informatieverzoeken van wetshandhavingsautoriteiten of toezichthouders zullen altijd zorgvuldig geverifieerd worden voordat persoonsgegevens worden overgedragen.

U hebt het recht om contact met ons op te nemen als u meer informatie wil over de waarborgen die wij getroffen hebben (waaronder een exemplaar van de betreffende contractuele verbintenissen) om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens afdoende beschermd zijn als ze zoals hierboven beschreven verstuurd worden.

 

HOE WE PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN EN OPSLAAN

 

Beveiliging

We hebben een allesomvattend informatiebeveiligingsprogramma opgezet, met daarin schriftelijke beleidslijnen en procedures ontworpen om de betrouwbaarheid en integriteit van persoonsgegevens te beschermen. Het informatiebeveiligingsprogramma beslaat administratieve, technologische en fysieke waarborgen die zijn toegesneden op het soort informatie dat beschermd moet worden. Ze zijn ontworpen om: (i) de beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens op niveau te houden; (ii) te beschermen tegen verwachte bedreigingen van de beveiliging of integriteit van die gegevens; (iii) te beschermen tegen onbevoegde inzage in of gebruik van die gegevens welke zouden kunnen leiden tot wezenlijke schade; en (iv) ervoor te zorgen dat de informatie op de juiste manier verstrekt wordt. De beveiliging van uw persoonsgegevens berust deels op de beveiliging van de apparaten die u gebruikt om met ons te communiceren, de beveiliging waarmee u gebruikersnamen en wachtwoorden beschermt en de beveiliging die toegepast wordt door uw internetprovider.

 

Opslaan van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens opslaan voor zolang als dit redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens (zoals in deze verklaring uiteengezet) werden verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens langer opgeslagen houden, bijvoorbeeld als dit vereist wordt door de wetgever, toezichthouders of de belastingdienst of als dit uit boekhoudkundig of technisch oogpunt noodzakelijk is.

In bepaalde specifieke omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens langer opgeslagen houden om ervoor te zorgen dat wij in het geval van klachten een nauwkeurig archief hebben van uw interactie met ons, of als wij redelijkerwijs van mening zijn dat er in verband met uw persoonsgegevens of uw interactie met ons een kans is dat er een procedure aanhangig gemaakt zal worden.

 

WETTELIJKE RECHTEN BIJ HET BEHEREN VAN UW PRIVACY

 

De nieuwe rechten waarin de Europese Algemene verordening gegevensbescherming voorziet zullen op 25 mei 2018 van kracht worden.

Behoudens bepaalde uitzonderingen, en in sommige gevallen afhankelijk van de verwerking die wij ondernemen, komen u in verband met uw persoonsgegevens bepaalde rechten toe. Klik op de onderstaande links om meer te lezen over uw eventuele rechten:

Het kan zijn dat voordat wij u de verzochte persoonsgegevens opsturen wij u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en voor beschermingsdoeleinden. Wij behouden ons het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen als dit door de wet wordt toegestaan. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als uw verzoek overduidelijk ongegrond of buitensporig is.

U kunt uw rechten uitoefenen door contactmet ons op te nemen. Behoudens juridische en andere toegestane overwegingen zullen wij redelijke inspanningen doen om uw verzoek snel in te willigen of u te laten weten dat wij meer informatie nodig hebben om uw verzoek te verwerken.

Het kan voorkomen dat wij niet volledig aan uw verzoek gehoor kunnen geven, bijvoorbeeld als dit van invloed zou zijn op de geheimhoudingsplicht die wij jegens derden hebben, of als wij wettelijk verplicht zijn het verzoek op andere wijze af te handelen.

 

Recht op inzage in persoonsgegevens

U hebt het recht om ons te vragen u een kopie te sturen van de persoonsgegevens die wij van u hebben, en u hebt het recht informatie te ontvangen over: (a) de bron van uw persoonsgegevens; (b) de doeleinden, de rechtsgronden en de methodes van de verwerking; (c) de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke; en (d) de (categorieën) rechtspersonen naar wie uw persoonsgegevens mogelijk verzonden kunnen zijn.

 

Recht om persoonsgegevens te corrigeren/te verwijderen

U hebt het recht ons te vragen onjuiste persoonsgegevens te corrigeren. Het kan zijn dat wij eerst zullen controleren of de nieuwe persoonsgegevens juist zijn voordat wij uw persoonsgegevens bijwerken.

In bepaalde omstandigheden kunt u ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt dit doen:

 • als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden; of
 • als u uw toestemming hebt ingetrokken (in gevallen waar er toestemming was vereist voor de verwerking van gegevens); of
 • na het succesvolle uitoefenen van het recht van bezwaar (zie recht van bezwaar); of
 • als de verwerking onwettig was; of
 • om te voldoen aan een juridische verplichting waar BNY Mellon aan onderhevig is.

Wij hoeven niet aan uw verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens te voldoen als het verwerken van uw persoonsgegevens noodzakelijk is:

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
 • voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.

 

Het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken

U kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, maar alleen in gevallen waarin:

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, om ons in staat te stellen de juistheid te verifiëren; of
 • de verwerking onwettig is maar u de persoonsgegevens niet wilt laten verwijderen; of
 • als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden, maar we ze nog nodig hebben voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen; of
 • als u uw recht op bezwaar uitoefent en wij uw verzoek in overweging hebben genomen

Nadat u een beperkingsverzoek hebt ingediend kunnen wij uw persoonsgegevens blijven gebruiken:

 • als u daarvoor uw toestemming hebt gegeven; of
 • voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen; of
 • om de rechten van andere natuurlijke of rechtspersonen te beschermen.

 

Recht om uw persoonsgegevens naar een andere partij te laten versturen

U kunt ons vragen om u uw persoonsgegevens te verstrekken in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar en interoperabel formaat, of u kunt ons vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te versturen, doch enkel in gevallen waarin:

 • de verwerking op basis van uw toestemming plaatsvond of op basis van de uitvoering van een overeenkomst met u; en
 • de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
   

Recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens

U kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van onze gerechtvaardigde belangen als u van mening bent dat uw fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen.

Als u een bezwaar kenbaar maakt, zullen wij de kans hebben om aan te tonen dat wij een dwingend gerechtvaardigd belang hebben dat zwaarder weegt dan uw rechten en vrijheden.

 

Recht om bezwaar te maken tegen hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing

U kunt ons vragen de manier waarop wij u voor direct marketing contacteren te wijzigen.

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens niet voor direct marketing of welk doeleinde dan ook over te dragen aan een niet-aangesloten derde.

 

Het recht om een exemplaar te ontvangen van de waarborgen voor persoonsgegevens die wij toepassen als uw persoonsgegevens naar buiten uw rechtsgebied verstuurd worden

U kunt vragen om een exemplaar van, of een verwijzing naar, de waarborgen voor persoonsgegevens die wij toepassen als uw persoonsgegevens naar buiten de Europese Unie verstuurd worden.

Het kan zijn dat wij ter bescherming van commerciële belangen bepaalde inhoud in data-overeenkomsten onleesbaar maken.

 

 

Hoe een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

In het geval van zorgen over onze verwerking van uw persoonsgegevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw landelijke toezichthoudende autoriteit. Wij willen u vragen om zorgen of klachten eerst aan ons voor te leggen zodat we deze op kunnen lossen, maar u hebt te allen tijde het recht om contact met de toezichthouder op te nemen.

 

CONTACT MET ONS OPNEMEN

 

De Functionaris voor gegevensbescherming is het eerste contactpunt voor alle zaken die voortvloeien uit of in verband met deze Privacyverklaring. U kunt op de volgende manieren contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming:

Per e-mail: trmglobalprivacy@bnymellon.com

Per post:
De functionaris voor gegevensverwerking
BNY Mellon
160 Queen Victoria Street
Londen EC4V 4LA, Verenigd Koninkrijk

Als u vragen, zorgen of klachten heeft over onze naleving van deze verklaring en de privacywetgeving of als u uw rechten wilt uitoefenen, willen wij u vragen eerst contact op te nemen met de Functionaris voor gegevensbescherming. Wij zullen alle klachten en geschillen onderzoeken en proberen hier een passende oplossing voor te bieden. Wij zullen al het redelijke doen om zo snel mogelijk tegemoet te komen aan alle verzoeken inzake het uitoefenen van rechten en wij zullen dit altijd uiterlijk doen binnen het tijdbestek dat in de privacywetgeving gestipuleerd wordt.

 

Om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteiten

U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij uw plaatselijke toezichthouder gegevensbescherming (bijv. de toezichthouder in uw woonplaats, in de plaats waar u werkt of in de plaats waar de vermoedelijke schending heeft plaatsgevonden). Wij willen u verzoeken om eerst te proberen een eventueel probleem samen met ons op te lossen voordat u een klacht bij de plaatselijke toezichthouder indient.