BNY Mellon EMEA Kişisel Bilgi Gizlilik Bildirimi

 

Kişisel bilgilerinizden sorumlu olan BNY Mellon iştiraki istihdam sözleşmenizde veya hizmetler sözleşmesinde belirtilen BNY Mellon iştiraki olacaktır (“BNY Mellon”, “biz”, “bize”) ve kişisel bilgilerinizin veri kontrol sorumlusu olacaktır. Ayrıca, kişisel bilgiler başka BNY Mellon Grubu üyeleri tarafından kendi bağımsız amaçları için işlendiği zaman BNY Mellon Grubu üyeleri kişisel bilgilerinizin bağımsız kontrol sorumluları olacaktır.

Bu EMEA Kişisel Bilgi Gizlilik Bildirimi (“Bildirim”) mevcut EMEA Kişisel Bilgi Gizlilik Bildiriminin yerini almaktadır. Bu Bildirim aşağıdakiler dahil olmak üzere çalışanların kişisel bilgilerini nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve paylaştığımızı açıklamaktadır:

Bu Bildirimi yasal gerekliliklere ve işimizi yürütme şeklimize göre güncel durumda tutmak için onda zaman zaman değişiklik yapabiliriz. Bu Bildirimde değişiklikler yaptığımız zaman BNY Mellon intranetinde veya eposta ile bildirim yaparak (“Değişiklik Bildirimi”) sizi bilgilendirmeye çalışacağız.

 

Hangi Bilgileri İşleriz?

AB yasası veya işvereninizin yerleşik olduğu yetki bölgesinin yasası tarafından izin verildiği zaman bu Bildirimde açıklanan amaçlar için sizin hakkınızda aşağıda kişisel bilgiler toplayabiliriz:

 • Kişisel ayrıntılar: unvanınız, adınız, önceki veya bekarlık adı, cinsiyet, uyruk, medeni durum, doğrum tarihi, yaş, kişisel iletişim bilgileri (örneğin adres, telefon veya mobil numarası, e posta), resmi kimlik numarası, göçmenlik ve çalışma yeterliliği bilgileri, sürücü belgesi, konuşulan diller, birinci derece akraba/bakmakla yükümlü olduğu kişi/acil durum iletişim bilgileri, herhangi bir engellilik bilgileri ve bunun sonucunda gerekebilecek tüm ayarlamalar;
 • İşe alma ve aday seçme bilgileri: beceriler ve deneyim, nitelikler, referanslar, özgeçmiş ve başvuru, mülakat ve değerlendirme verileri, geçmiş ve doğrulama bilgileri (örneğin kredi referans kontrolünün, mali yaptırım kontrolünün ve zaman aşımına uğramamış hükümler için temel sabıka kontrolü açıklamasının sonuçları), çalışma hakkı doğrulaması, başvurunuzun sonucu hakkındaki bilgiler, size yapılmış tüm teklifler ile ilgili bilgiler;
 • Görevlendirmeniz ile ilgili bilgiler: istihdam veya görevlendirme sözleşmesi, işyeri iletişim bilgileri (örneğin kurumsal adres, telefon numarası, e posta), çalışan veya bordro numarası, fotoğraf, çalışma yeri varsayılan saatler, varsayılan dil, yer için saat dilimi ve para birimi, çalışan kimlik numaranız ve çeşitli sistem kimlik numaralarınız, işyeri biyografiniz, atandığınız şirket ünitesi veya gurubu, amirlerinizin silsilesi, çalışan/geçici işçi türünüz, işe alınmanızın/sözleşmenizin başlama ve bitme tarihleri, görevlendirilmenizin hükümleri ve koşulları, maliyet merkeziniz, iş unvanınız ve iş açıklamanız, çalışma saatleriniz ve düzenleriniz, tam veya yarı zamanlı olduğunuz, fesih/sözleşme bitme tarihiniz, fesih nedeni, son çalışma gününüz, çıkış mülakatları, müstakbel işverenlere verilmek üzere referanslar, durum (aktif değil/aktif/feshedildi), görev unvanı, görevdeki herhangi bir değişikliğin nedeni ve değişikliğin tarihi;
 • Mevzuat ile ilgili bilgiler: geçerli herhangi bir düzenleme makamındaki tesciliniz ile ilgili kayıtlar, gerekli olabilecek herhangi bir sabıka kaydı veya kredi geçmişi kontrolü dahil olmak üzere mevzuata göre durumunuz ve herhangi bir idari sertifikanız ve referanslarınız;
 • Ücret ve sosyal yardım bilgileri: ücret bilgileriniz (geçerli olan şekilde maaş/saat planı/sözleşme ücreti/ücretler, avanslar, fazla mesai, ikramiye ve komisyon planları hakkında bilgiler dahil olmak üzere), izin/hastalık ödemeleri (örneğin tatil ödemesi, hastalık ödemesi, ailevi durum izni), banka hesabı bilgileri, derece, sosyal güvenlik numarası, vergi bilgileri, üçüncü taraf sosyal yardım alan kişi bilgileri (örneğin dilek beyanı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler), aldığınız veya almak için yeterliliğe sahip olduğunuz sosyal yardımlar hakkında bilgiler, sosyal yardım kapsamı başlama tarihi, gider talepleri ve ödemeleri, borçlar, kesintiler, maaştan feragat düzenlemeleri, çocuk bakımı makbuzları, paylaşım planı katılımı, bilgileri ve düzenlemeleri;
 • İzin bilgileri: devamlılık kayıtları, devamsızlık kayıtları (izin/mesai dışı süre taleplerinin ve onaylarının tarihleri ve kategorileri dahil), tatil tarihleri, ailevi durum izni veya başka özel veya yasal izinler ile ilgili talepler ve onaylar ve bilgiler;
 • Devamsızlık yönetimi bilgileri: devamsızlık geçmişi, uygunluk notları, yetersizlik ayrıntıları, iş üzerindeki etki ve ayarlamalar hakkında bilgiler, tedavi hastalığın seyri hakkında bilgiler, yönetici ve İnsan Kaynakları (İK) iletişimleri, işe geri dönüş mülakatları, görüşme tutanakları, tıbbi kayıtlar, mesleki sağlık bilgileri;
 • Esnek çalışma prosedürü bilgileri: talepler, inceleme, yazışma, görüşme notları ve sonuç kayıtları;
 • Yeniden yapılandırma ve fazlalık kayıtları: değişiklik planları, organizasyon şemaları, danışma kayıtları, seçme ve tekrar yerleştirme bilgileri;
 • Performans yönetimi bilgileri: meslektaş ve yönetici geri bildirimi, değerlendirmeleriniz ve performans inceleme bilgileriniz, sonuçlar ve hedefler, beceri programı değerlendirmeleri ve kayıtları, halef izleme planları, resmi ve gayrı resmi performans yönetimi süreci kayıtları;
 • Eğitim ve geliştirme bilgileri: eğitim ve geliştirme ihtiyaçları ile ilgili veriler veya alınan eğitimler veya tamamlanmış değerlendirmeler;
 • Disiplin ve şikayet bilgileri: iddialar, şikayetler, soruşturma ve kovuşturma hakkında notlar, kayıtlar ve sonuçlar;
 • Sağlık ve güvenlik bilgileri: sağlık ve güvenlik denetlemeleri, sağlık ve güvenlik tarama talepleri ve sonuçları, risk değerlendirmeleri, vaka raporları;
 • İzleme bilgileri: kapalı devre televizyon kayıtları, sistem ve bina giriş ve erişim kayıtları, indirme ve yazdırma kayıtları, davet veya toplantı kayıtları, BT güvenlik programları ve filtreleri tarafından elde edilen bilgiler;
 • Çalışan talepleri, şikayetleri ve açıklamaları hakkında bilgiler: istihdam veya sözleşme temelindeki davaların veya şikayetlerin ana konusu, talep öncesi uzlaşma, iletişimler, uzlaşma görüşmeleri, talep soruşturma kayıtları, vakaya karışan çalışan raporları ve açıklamaları;
 • Eşitlik ve çeşitlilik bilgileri (yasa izin verdiği ve gönüllü şekilde sağlandığı zaman): cinsiyet, yaş, ırk, uyruk, dini inanç ve cinsellik hakkında bilgiler (eşit fırsatlar gözetme amaçları ile isimsiz şekilde rapor edilir) ve
 • İstihdamınız sırasında kendi isteğiniz ile bize sözlü veya yazılı şekilde vermeyi seçtiğiniz diğer tüm kişisel bilgiler.

 

Kişisel Bilgilerin Hassas Ve Özel Kategorileri

AB yasası veya işvereninizin yerleşik olduğu yetki bölgesinin yasası tarafından izin verildiği zaman, bazen “hassas kişisel bilgiler” adı verilen özel kategorilere giren aşağıdaki kişisel bilgilerden sınırlı bir miktarda toplayabilir ve işleyebiliriz:

 • sizin çalışma düzenlemelerinizde bizim yasa gereği yapmamız gerekebilecek makul düzenlemelerin hepsi dahil olmak üzere sağlık ile ilgili bilgiler (buna Avusturya, Belçika, Almanya ve Hollanda’da izin verilmediğine dikkat ediniz);
 • ırksal ve etnik kökeni ortaya çıkaran bilgiler (buna Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Hollanda ve Polonya’da izin verilmediğine dikkat ediniz);
 • suçlar, suç iddiaları ve mahkumiyetler hakkında bilgiler ve başka istihbarat kaynaklarından alınan bilgiler içerebilecek şekilde sabıka veya polis kayıtları kontrolleri dahil olmak üzere adli bilgiler (ilgili yerel yasalara ve kayıt elde tutma sürelerine tabi olarak) (söz konusu kişisel bilgilerin işlenmesi başvuru sahibi tarafından yerine getirilecek görev ve çalışanın görevi ile doğrudan ilgili olmadığı sürece buna İsveç'te, Almanya’da izin verilmediğine dikkat ediniz);
 • Çalışan Temsilcisi Kuruluşu Üyeliği;
 • medeni durum ve birinci derece akraba ve
 • bu gibi bilgileri bize vermeyi seçmeniz durumunda politik görüşler, dini inançlar veya daha başka benzer inançlar ve cinsel yönelim (buna Fransa’da Almanya’da (kilise vergisi dışında), Hollanda’da ve Polonya’da izin verilmediğine dikkat ediniz).

 

BNY Mellon Nasıl Bilgi Toplar?

Kişisel bilgilerinizi çok çeşitli kaynaklardan ama çoğu durumda doğrudan sizden toplarız. Bu bilgileri çoğunlukla doğrudan yöneticilerinize veya İK temas kişisine verirsiniz veya sistemlerimize girersiniz (örneğin Çalışan Self Servis (eSS) vasıtası ile, İK süreçlerine katılarak, elektronik şekilde veya el ile kayıt edilebilecek olan epostalar ve anında mesajlar ile). Ayrıca yöneticilerinizden, İK’den ve bazen de meslektaşlarınızdan sizin hakkınızda ilave bilgiler gelir.

 

AB yasası veya işvereninizin yerleşik olduğu yetki bölgesinin yasası tarafından izin verildiği zaman, örneğin, eski bir işverenden gelen referans, dış uzmanlardan gelen tıbbi raporlar, vergi makamlarından, sosyal yardım tedarikçilerinden gelen bilgiler veya bir geçmiş kontrolü yapmak üzere bir üçüncü tarafı istihdam ettiğimiz zaman veya bazen müşterilerden gelen bilgiler gibi üçüncü taraflardan da bazı bilgiler elde edebiliriz.

Bazı koşullarda, geçerli yasa izin verdiği zaman ve bu ölçüde, izleme cihazlarından veya başka yollar ile (örneğin bina ve mekan erişim kontrolü ve izleme sistemleri, CCTV, telefon günlükleri ve kayıtları, anında mesaj günlükleri ve eposta ve İnternet erişim günlükleri gibi) dolaylı şekilde kişisel bilgi toplanabilir. Bu gibi koşullarda kişisel bilgiler BNY Mellon veya ilgili hizmet için üçüncü taraf bir tedarikçi tarafından toplanabilir. Bu tür kişisel bilgilere genellikle düzenli bir temelde erişilmez ama erişilmesi olanaklıdır. Örneğin Şirket politikaları hakkında muhtemel ihlalleri BNY Mellon’un soruşturduğu durumlarda erişim gerçekleşebilir. Zorunlu bir temelde bize kişisel bilgi vermenizi istediğimiz zaman bilgilerin toplanması sırasında bunu size belirteceğiz ve söz konusu bilgilerin sözleşme veya yasa gereği istenmesi durumunda bu belirtilecektir. Zorunlu bilgilerin sağlanmaması bazı İK süreçlerini gerçekleştiremeyeceğimiz anlamına gelecektir. Örneğin banka bilgilerinizi bize vermediğiniz takdirde size ödeme yapma olanağımız olmayacaktır. Bu ise bazı durumlarda istihdamınızı veya görevlendirmenizi sürdüremeyeceğimiz anlamına gelebilir çünkü BNY Mellon sizin ile ilişkimizin etkili ve verimli şekilde yürütülmesi ve yönetilmesi için gerekli olduğuna inandığımız kişisel bilgilere sahip olmayacaktır.

 

BNY Mellon’a sizin ile ilgili kişisel bilgilerin dışında, sosyal yardımların gerçekleştirilmesi dahil olmak üzere İK faaliyetleri ve yönetimi amaçları ile üçüncü tarafların, özellikle bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin ve diğer aile üyelerinizin ve acil bir durumda iletişim kurulacak bir kişinin kişisel bilgilerini de verebilirsiniz. BNY Mellon’a söz konusu üçüncü taraf bilgilerini vermeden önce, bu Bildirimde açıklanan şekilde, BNY Mellon’a vermeye niyetli olduğunuz tüm kişisel bilgiler ve BNY Mellon tarafından yapılacak olan işleme hakkında bu üçüncü tarafları bilgilendirmeniz gerekir.

 

Kişisel Bilgilerin İşlenme Amaçları Nelerdir Ve İşleme Yapmak İçin Yasal Temelimiz Nedir?

Kişisel bilgileriniz AB yasasına, işvereninizin yerleşik olduğu yetki bölgesinin yasasına ve/veya bulunabilecek geçerli toplu sözleşmelere uygun şekilde çeşitli iş amaçları ile toplanır ve işlenir. Kişisel bilgilerinizi kullanabileceğimiz amaçları bu Bildirimde belirtmiş bulunuyoruz. Kişisel bilgiler bazen, örneğin soruşturmalarda ve disiplin işlemlerinde olduğu gibi, koşullar söz konusu kullanımı gerekli kıldığı takdirde sizin için bariz olmayan amaçlar için kullanılabilir. Kişisel bilgilerinizin nasıl kullanabileceğini anlamanızı sağlamak için, gerekli olduğunu düşündüğümüz durumlarda ilgili İK politikalarında size ilave bilgi sağlayabiliriz.

 

Kişisel bilgilerinizi işlememizin yasal temeli

Kişisel bilgilerinizi yalnızca aşağıdaki yasal temellerin birisinin veya daha fazlasının geçerli olduğuna ikna olduğumuz zaman toplayacağız, kullanacağız ve paylaşacağız (bu belgede belirtilen tüm yerel yasa istisnalarına tabi olmak üzere):

 • BNY Mellon’un tabi olduğu AB veya AB’ye üye devlet yasası uyarınca, örneğin, yerel vergi makamlarına bilgi açıklamak, yasal ödemeleri yapmak, yasaya aykırı fesihten kaçınmak, yasaya aykırı ayırımcılıktan kaçınmak, yasal kayıt tutma gerekliliklerini veya sağlık ve güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmek gibi yasal bir yükümlülüğe uymak için işleme yapmak gereklidir;
 • Tarafı olduğunuz bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya söz konusu sözleşmeyi yapmadan önce sizin istediğiniz adımların atılması için işleme yapmak gereklidir, örneğin maaşınızı ödemek için banka bilgilerinizin toplanması veya hak sahibi olduğunuz sosyal yardımları size sağlamak üzere bilgilerin işlenmesi gibi;
 • BNY Mellon’un veya (sınırlı durumlarda) üçüncü bir tarafın izlediği meşru çıkarlar için işleme yapmak gereklidir ancak kişisel verilerin korunmasını gerektiren şekilde sizin çıkarlarınızın veya temel haklarınızın ve özgürlüklerinizin bu meşru çıkarları geçersiz bırakması bunun dışındadır. BNY Mellon aşağıda belirtilen amaçlar için ve kendi kısa ve uzun vadeli iş hedeflerinin ve sonuçlarının gerçekleştirilmesini desteklemek amacı ile kişisel bilgilerin işlenmesinde meşru çıkarı bulunduğunu kabul etmektedir veya
 • İşleme sizin onayınıza dayanmaktadır. Başka bir yasal dayanağa gerek olmadan özel kategorideki veriler için isteğe bağlı şekilde işleme yapıldığı, işlemenin bir çalışanın isteği üzerine yapıldığı veya AB yasası veya işvereninizin yerleşik olduğu yetki bölgesinin yasası uyarınca işleme yapmak gerektiği zaman onay kullanılacaktır. Söz konusu işleme için onay gerektiği takdirde bu onayın özgür, bilgiye dayalı ve açık şekilde verilmesini sağlamak için sizden ayrıca onay istenecektir. Bu onay istendiği zaman size söz konusu işleme hakkında bilgi verilecektir. BNY Mellon’dan gelen bir onay isteğini kabul etmenin istihdamınız için bir koşul veya gereklilik olmadığını ve kabul etmediğiniz takdirde olumsuz bir etki ortaya çıkmayacağını bilmeniz gerekir.

 

Almanya'da BNYM kuruluşlarının daimi çalışanları için (bir hizmet sözleşmesi ile söz konusu Alman kuruluş tarafından görevlendirilen kişiler dışında) (“Alman Çalışanlar”), kişisel bilgilerinizi yalnızca aşağıdaki yasal temellerin birisinin veya daha fazlasının geçerli olduğuna ikna olduğumuz zaman toplayacağız, kullanacağız ve paylaşacağız:

 • (i) İşe alma kararları ve (ii) işe aldıktan sonra, örneğin, yerel vergi makamlarına bilgi açıklamak, yasal ödemeleri yapmak, yasaya aykırı fesihten kaçınmak, yasaya aykırı ayırımcılıktan kaçınmak, yasal kayıt tutma gerekliliklerini veya sağlık ve güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmek, maaşınızı ödemek için banka bilgilerinizi toplamak veya hak sahibi olduğunuz sosyal yardımların size sağlanabilmesi için bilgileri işlemek amacı ile olduğu gibi, istihdam sözleşmesini yürütmek veya feshetmek için işleme yapmak gereklidir;
 • Yalnızca veri sahibinin istihdam halinde iken bir suç işlediğine inanmak için belgelendirilmiş bir neden bulunması halinde suçların soruşturulması için işleme yapmak gereklidir, suçu soruşturmak için söz konusu verilerin işlenmesi gereklidir ve veri sahibinin verilerin işlenmemesindeki meşru çıkarı ağır basmamaktadır ve tür ve kapsam neden ile orantısız değildir;
 • Yasa veya toplu sözleşmeler veya işveren ile işyeri konseyi arasındaki başka sözleşmeler tarafından belirtilen çalışanların temsil edilme haklarının ve yükümlülüklerinin kullanılması veya yerine getirilmesi için işleme yapmak gereklidir veya

 

Onay

AB yasası veya işvereninizin yerleşik olduğu yetki bölgesinin yasası tarafından izin verildiği zaman, kişisel bilgilerinizin işlenmesi bazı belirli durumlarda sizin onayınıza dayanabilir. Başka bir yasal dayanağa gerek olmadan özel kategorideki veriler için isteğe bağlı şekilde işleme yapıldığı, işlemenin bir çalışanın isteği üzerine yapıldığı veya AB veya AB’ye üye devlet yasası uyarınca işleme yapmak gerektiği zaman onay kullanılacaktır. Söz konusu işleme için onay gerektiği takdirde bu onayın özgür, bilgiye dayalı ve açık şekilde verilmesini sağlamak için sizden ayrıca onay istenecektir. Bu onay istendiği zaman size söz konusu işleme hakkında ve ayrıca söz konusu onayı vermemenin sonuçları ile ilgili bilgi verilecektir. BNY Mellon’dan gelen bir onay isteğini kabul etmenin istihdamınız için bir koşul veya gereklilik olmadığını ve bölgenizdeki İK temsilcisi ile görüşerek onayınızı her an geri alma hakkınız bulunduğunu bilmeniz gerekir.

 

Özel kişisel bilgi kategorilerini işlediğimiz zaman dayandığımız ilave yasal temel

Özel kategorilerdeki kişisel bilgilerinizi yalnızca aşağıdaki yasal temellerin birisinin geçerli olduğuna ikna olduğumuz zaman toplayacağız, kullanacağız ve paylaşacağız:

 • Sizin veya BNY Mellon’un istihdam yasası, sosyal güvenlik ve sosyal koruma yasası alanındaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve haklarını kullanmak için işleme yapmak gereklidir ve veri sahibinin kişisel bilgilerin işlenmemesinde bunu geçersiz bırakan meşru bir çıkarı bulunduğuna inanmak için bir neden yoktur;
 • Çalışanın çalışma kapasitesini değerlendirmek, tıbbi tanı koymak, sağlık veya sosyal bakım tedavisi sağlamak için işleme yapmak gereklidir;
 • Fiziksel veya yasal olarak onay verme kabiliyetine sahip olmadığınız zaman sizin veya başka bir kişinin yaşamsal çıkarlarını korumak için işleme yapmak gereklidir (örneğin tıbbi bir acil vakada olduğu gibi olağan dışı acil durumlarda);
 • Yolsuzluğu önlemek, terörist finansmanını önlemek, çeşitlilik gözetmek gibi özel amaçlar için AB veya AB’ye üye devlet yasası tarafından izin verilen amaçlar ile işleme yapmak gereklidir;
 • Yasal hak taleplerinde bulunmak, bunları kullanmak veya bunlara karşı savunma yapmak için işleme yapmak gereklidir veya
 • İstisnai durumlarda işleme sizin açık onayınıza tabi olarak gerçekleştirilir (yukarıda açıklandığı gibi).

 

Kişisel bilgilerinizi kullandığımız amaçlar ve geçerli olan yasal temeller

Kişisel bilgilerinizi toplamak ve işlemek için bir dizi amaç belirlemiş bulunuyoruz. Bunlar, her durum için geçerli olan yasal temeller ile birlikte aşağıda belirtilmiştir:

Kişisel bilgilerinizi ne için kullanırız (AB yasası veya işvereninizin yerleşik olduğu yetki bölgesinin yasası tarafından izin verildiği zaman ve bu ölçüde)

 • İstihdam başvurularını değerlendirmek ve çalışanların işe alıştırılması ile ilgili olarak kararlar almak
 • İlgili ve uygun olduğu zaman kimliği kontrol etmek, çalışma hakkını doğrulamak, referans kontrolü, kredi kontrolü, mali yaptırım kontrolü, sabıka kontrolü dahil olmak üzere istihdam öncesinde gerekli taramayı yapmak (İsveç'te bu gibi sabıka kontrollerine izin verilmemektedir)
 • İş tekliflerinde bulunmak, bizden gelen bir teklifi kabul ettiğiniz zaman istihdam veya görevlendirme sözleşmelerini hazırlamak ve istihdamınızı veya görevlendirmenizi başlatmaya hazırlanmak
 • İlk başvurunuzda başarılı olamadığınız takdirde başka bir potansiyel boş görev ortaya çıktığı zaman sizin ile iletişime geçmek
 • İşe alma kararlarımız ile ilgili olarak alınan tüm sorguları, itirazları veya geri bildirim taleplerini ele almak
 • Fırsat eşitliği ve çeşitlilik sağlamak amacı ile programları izlemek

 

Yasal Temel

Bu belgede belirtilen tüm yerel yasa istisnalarına tabi olmak üzere şu yasal temeller geçerli olacaktır:

 • Yasal yükümlülük
 • Meşru çıkarlar
 • Onay (gerekli olan yerde)

 

Aşağıdaki yasal temeller Alman Çalışanlar için geçerli olacaktır:

 • İşe alma kararları için veya, işe aldıktan sonra, istihdam sözleşmesini yürütmek veya feshetmek için işleme yapmak gereklidir
 • Onay (gerekli olan yerde)

 

Aşağıdaki yasal temeller İsveç kuruluşumuzun çalışanları için geçerli olacaktır (İsveçli Çalışanlar):

 • Yasal yükümlülük
 • Meşru çıkarlar
 • Onay (yalnız adaylar ile ilgili olarak)

 

Bizim meşru çıkarlarımız

 • Her boş görev için en iyi kişiyi işe almak için başvuru sahiplerinin uygunluğunu değerlendirmek
 • İstihdam veya görevlendirme adaylarının BNY Mellon veya onun müşterileri için kabul edilemez bir risk getirmemesini sağlamak
 • BNY Mellon ile çalışmaya ilgi göstermiş bulunan ve istihdam etmeye uygun adaylar olan yeteneklerden oluşan bir havuz bulundurmak
 • Adaylara geri bildirim sağlamak ve işe alma kararlarımız ile ilgili olarak yapılmış bir itiraza veya iddiaya karşı savunma yapmak

Kişisel bilgilerinizi ne için kullanırız (AB yasası veya işvereninizin yerleşik olduğu yetki bölgesinin yasası tarafından izin verildiği zaman ve bu ölçüde)

 • BNY Mellon’un elde tutma çizelgelerine uygun şekilde İK sistemleri için teknik destek ve bakım sağlanması ve elektronik ve kağıt kopyaların yönetilmesi için İK kayıtlarını, dosyalarını ve sistemlerini yönetmek ve muhafaza etmek
 • Ücretleri, sosyal yardımları, emekli maaşlarını ve teşvik planlarını sağlamak ve yönetmek
 • İş giderlerini ve harcamalarını geri ödemek
 • Gerekli sosyal güvenlik kesintilerini ve katkılarını yapmak
 • Görevleri ve sorumlulukları ve iş yolculuğu dahil olmak üzere bunların ilgili olduğu iş faaliyetlerini tahsis etmek ve yönetmek
 • Bina ve sistem erişim izinlerini belirlemek ve değiştirmek
 • Çalışanları belirlemek ve etkili şekilde iletişim kurmak
 • Kişisel bilgileri Gurup dizinlerine yetenek veri tabanlarına ve yönetim bilgi raporlarına dahil etmek
 • Uygun olduğu zaman, uygun koşullarda sosyal medya vasıtası ile uygun iç veya dış iletişimler veya tanıtım materyali yayınlamak
 • Performans incelemelerini, kabiliyet, devamlılık ve yetenek programlarını yönetmek ve yürütmek
 • Rahatsızlıkları, disiplini ve performansı iddiaları (örneğin rapor etme, taciz), şikayetleri, soruşturmaları ve disiplin işlemlerini yönetmek ve ilgili yönetim kararlarını almak
 • Eğitim, geliştirme, terfi, kariyer ve halef izleme planlaması ve beklenmeyen iş durumu planlaması
 • Çalışanlar veya çalışanların temsilcileri ile danışmalar veya görüşmeler
 • Yerel yasa gerekli tuttuğu zaman sendikalara, işyeri konseylerine ve diğer çalışan temsilcisi kuruluşlara üyelik bilgilerini işlemek ve, çalışanın onayı ile, doğrudan maaşlardan ödenmesi gerekebilecek ilgili aidatları yönetmek
 • Kıyaslama yapma ve daha gelişmiş çalışma yolları, çalışan ilişkileri ve işe katılım şekilleri belirleme amacı ile anketler gerçekleştirmek (bunlar çoğunlukla isimsiz şekilde ve/veya isteğe bağlı olarak gerçekleşir ama sonuçların analizine destek olmak üzere yaş gibi profil çıkarma bilgileri içerebilir)
 • Fırsat eşitliği ve çeşitlilik sağlamak amacı ile programları izlemek

 

Yasal Temel

Bu belgede belirtilen tüm yerel yasa istisnalarına tabi olmak üzere şu yasal temeller geçerli olacaktır:

 • Yasal yükümlülük
 • Sözleşmeye dayalı yükümlülükler
 • Meşru çıkarlar
 • Onay (gerekli olan yerde)

 

Aşağıdaki yasal temeller Alman Çalışanlar için geçerli olacaktır:

 • İşe alma kararları için veya, işe aldıktan sonra, istihdam sözleşmesini yürütmek veya feshetmek için işleme yapmak gereklidir
 • Onay (gerekli olan yerde)

 

Aşağıdaki yasal temeller İsveçli Çalışanlarımız) için geçerli olacaktır:

 • Yasal yükümlülük
 • Meşru çıkarlar

 

Bizim meşru çıkarlarımız

BNY Mellon’un iş gücünü yönetmek ve faaliyetlerimizi yürütmek

 • Etkili bir çalışan ücretlendirmesi ve yönetimi sağlamak
 • İşin çalışanlar arasında etkili şekilde tahsis ve organize edilmesini sağlamak
 • Çalışanların görevlerinde ve sorumluluklarında açıklık sağlamak
 • İlgili lokasyonlara ve sistemlere erişimi kolaylaştırmak
 • BNY Mellon kıymetleri ve elimizde bulunabilecek üçüncü taraf kıymetleri için gerekli korumayı sağlamak
 • Çalışanlar ve müşteriler ile ve onlar arasında etkili iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırmak
 • Mali yönetimi ve iş performansını ölçmek ve rapor etmek
 • Çalışanlar için hedefler belirlemek
 • Devamlılık, davranış ve performans için uygun standartlar belirlemek ve standartlar sağlanmadığı zaman gerekli önlemi almak veya
 • Kariyer geliştirmeyi ve halef izleme planlamasına destek sağlamak
 • Adil, tutarlı, objektif şekilde performansa dayalı ödülü desteklemek
 • Çalışanlar ile ilgili endişeleri ve sorunları çözümlemek
 • Yeni politikalar veya çalışma uygulamaları geliştirilmesi gibi çalışanlar üzerinde etkide bulunacak öneriler hakkında işgücünün ve onları temsil edenlerin görüşlerini istemek
 • Endişeleri dile getirme veya iyileştirme önerme bakımından işgücünün görüşlerini istemek ve onlara bu fırsatı vermek
 • Ayırımcılığı engellemek için önlem almak ve kapsayıcı ve çeşitliliğe sahip bir çalışma yerine destek olmak İstihdam ile ilgili olarak yapılmış bir itiraza veya iddiaya karşı savunma yapmak

Kişisel bilgilerinizi ne için kullanırız (AB yasası veya işvereninizin yerleşik olduğu yetki bölgesinin yasası tarafından izin verildiği zaman ve bu ölçüde)

 

Geçerli yasalar tarafından izin verilen ölçüde:

- Devamsızlık hakkındaki bilgileri işlemek
- Şu amaçlar ile fiziksel veya akılsal sağlık veya durum ile ilgili tıbbi bilgileri işlemek:

 • kabiliyetsizlik veya kalıcı engellilik ile ilgili ücretlendirme veya sosyal yardımlar için yeterliliği değerlendirmek;
 • çalışmaya uygunluğu belirlemek;
 • işe geri dönmeyi kolaylaştırmak;
 • görevler veya çalışma yeri bakımından ayarlamalar veya kolaylıklar sağlamak;
 • istihdam veya görevlendirme veya sürekli istihdam veya görevlendirme veya yer değiştirme bakımından yönetim kararları almak ve
 • ilgili yönetim süreçlerini yürütmek

 

Yasal Temel

Bu belgede belirtilen tüm yerel yasa istisnalarına tabi olmak üzere şu yasal temeller geçerli olacaktır:

 • Yasal yükümlülük
 • Sözleşmeye dayalı yükümlülükler
 • Meşru çıkarlar
 • Çalışanın çalışma kapasitesini değerlendirmek, tıbbi tanı koymak, sağlık veya sosyal bakım tedavisi sağlamak için işleme gereklidir;
 • Onay (gerekli olan yerde)

 

Aşağıdaki yasal temeller yalnız Alman Çalışanlar için geçerli olacaktır:

 • İşe alma kararları için veya, işe aldıktan sonra, istihdam sözleşmesini yürütmek veya feshetmek için işleme yapmak gereklidir
 • Onay (gerekli olan yerde)

 

Aşağıdaki yasal temeller İsveçli Çalışanlarımız) için geçerli olacaktır:

 • Yasal yükümlülük
 • Sözleşmeye dayalı yükümlülükler
 • Meşru çıkarlar
 • Çalışanın çalışma kapasitesini değerlendirmek, tıbbi tanı koymak, sağlık veya sosyal bakım tedavisi sağlamak için işleme gereklidir;

 

Bizim meşru çıkarlarımız

 • Sağlık ve güvenlik riskini yönetmek
 • Meslek hastalığı danışmanlarına sev etmek dahil olmak üzere çalışanların refahını desteklemek
 • Çalışanların sağlığı, güvenliği veya refahı bakımından riskleri belirlemek ve hafifletmek için önlemler almak
 • Çalışmaya uygunluğu sağlamak
 • Çalışanların görevlerini yerine getirme yeteneğini etkileyen devamsızlığı ve kabiliyetsizliği yönetmek

Kişisel bilgilerinizi ne için kullanırız (AB yasası veya işvereninizin yerleşik olduğu yetki bölgesinin yasası tarafından izin verildiği zaman ve bu ölçüde)

 • BNY Mellon BT sistemlerinin performans analizlerini ölçmek, BNY Mellon kaynaklarının ve sistemlerinin kullanımını izlemek, ağda oturum açıldığı sırada zamanları, lokasyonları ve faaliyetleri analiz etmek, BNY Mellon teknolojisinin ve araçlarının kullanışlılığını geçerli yerel yasalara uygun şekilde (ve gerekli olduğu zaman yerel işyeri konseyinin onayına tabi olarak) iyileştirmek
 • BNY Mellon politikası, BNY Mellon’un Davranış Tüzüğü, geçerli yasa bakımından faaliyetleri denetlemek, izlemek, soruşturmak ve uygunluğu izlemek, suç faaliyetlerini önlemek ve belirlemek ve BNY Mellon’un kıymetlerini ve tesislerini korumak
 • Yerel yasalara uygun şekilde, BNY Mellon sistemleri vasıtası ile internet erişiminin ve kullanımının yanı sıra epostalarda, anında mesajlarda, telefon aramalarında ve diğer elektronik iletişimlerde bulunan bilgilere erişmek, bunları izlemek, kayıt etmek ve kullanmak
 • Çalışanlara, müşterilere, BNY Mellon mülklerine ve tesislerine karşı suçu önlemek ve soruşturmak (CCTV izlemesini içerir)
 • Örneğin mali hizmetler belgelendirme rejimlerinin bir parçası olarak, yasa ile izin verildiği zaman sürekli şekilde sabıka kontrolleri yapmak
 • Yerel yasalara uygun şekilde, mali piyasa suiistimalini önlemek ve belirlemek üzere ticari işlemleri izlemek

 

Yasal Temel

Bu belgede belirtilen tüm yerel yasa istisnalarına tabi olmak üzere şu yasal temeller geçerli olacaktır:

 • Yasal yükümlülük
 • Meşru çıkarlar

 

Aşağıdaki yasal temeller Alman Çalışanlar için geçerli olacaktır:

 • İşe alma kararları için veya, işe aldıktan sonra, istihdam sözleşmesini yürütmek veya feshetmek için işleme yapmak gereklidir
 • Yalnızca veri sahibinin istihdam halinde iken bir suç işlediğine inanmak için belgelendirilmiş bir neden bulunması halinde suçların soruşturulması için işleme yapmak gereklidir, suçu soruşturmak için söz konusu verileri işlemek gereklidir ve veri sahibinin verilerin işlenmemesindeki meşru çıkarı ağır basmamaktadır ve tür ve kapsam neden ile orantısız değildir;

 

Bizim meşru çıkarlarımız

 • Çalışanlar için gerekli politikaları ve prosedürleri uygulamaya koymak, uygunluğu ölçmek, ihlalleri belirlemek ve uygunsuzluğun çözümlenmesi için önlem almak
 • Risk değerlendirmeleri yapmak, suçları veya suç faaliyetlerini ve yasaya veya etiğe aykırı başka faaliyetleri belirlemek ve önlemek
 • Bizim üzerimize düşen şekilde yasa veya mevzuat veya ilgili resmi kurallar ile ilgili diğer gerekliliklere uygunluk sağlamak
 • Çalışanlara davranış veya uygunluk sorunlarını rapor etme yolları sağlamak
 • BNY Mellon’un dikkatinin çekildiği konuları incelemek ve soruşturmak
 • Verilerin ve şirket bilgilerinin bütünlüğünün ve güvenliğinin sürdürülmesi için BNY Mellon’un BT ağını, sistemlerini ve şirket cihazlarını korumak ve kayıt yönetimini kolaylaştırmak
 • Meşru bir iş çıkarı için gerekli olduğu zaman aramalar vasıtası ile bilginin yerini bulmak
 • Çalışanların, müşterilerin ve halkın güvenliğini ve emniyetini sağlamak

Kişisel bilgilerinizi ne için kullanırız (AB yasası veya işvereninizin yerleşik olduğu yetki bölgesinin yasası tarafından izin verildiği zaman ve bu ölçüde)

 • Uygun danışmalar, seçim, alternatif istihdam araştırmaları ve ilgili yönetim kararları dahil olmak üzere yeniden yapılandırmayı veya fazlalıkları veya başka değişiklik programlarını planlamak, yönetmek ve gerçekleştirmek
 • Örneğin şirket birleşmesi veya satın alma veya geçerli otomatik aktarma kuralları uyarınca istihdamınızın aktarılması gibi, BNY Mellon ile ilişkilerinizi etkileyen şekilde BNY Mellon’u içermek üzere ticari bir işlem veya hizmet transferi ile ilgili olarak planlama, ayrıntılı inceleme ve uygulama yapmak
 • İletişim veya mesleki özgeçmiş bilgilerinin veya fotoğrafik görüntülerin kullanılması dahil olmak üzere işyeri veya müşteri ekibi kayıtları teklifleri için veya müşteriler ile ilişkileri yürütmek veya müşteri teslimatı veya güvenlik incelemesi gerekliliklerini desteklemek için
 • BNY Mellon’a hizmetler sağlanması amacı ile veri işleme sorumlularına bilgi açıklanması dahil olmak üzere tedarikçiler gibi diğer üçüncü taraflar ile ilişkiyi yürütmek

 

Yasal Temel

Bu belgede belirtilen tüm yerel yasa istisnalarına tabi olmak üzere şu yasal temeller geçerli olacaktır:

 • Yasal yükümlülük
 • Meşru çıkarlar

 

Aşağıdaki yasal temeller Alman Çalışanlar için geçerli olacaktır:

 • İşe alma kararları için veya, işe aldıktan sonra, istihdam sözleşmesini yürütmek veya feshetmek için işleme yapmak gereklidir

 

Bizim meşru çıkarlarımız

 • BNY Mellon’un iş faaliyetlerini en etkili ve verimli şekilde yönetmek
 • İşin geleceği hakkında karalar vermek
 • Dönüşüm veya değişiklik önerilerine gerekli çalışan katılımını sağlamak
 • BNY Mellon’un çalışanları ilgilendiren kararlarının adil ve etkili şekilde uygulanmasını sağlamak
 • Bir dış kaynak kullanımı, şirket satın alma veya iş transferi için ticari işlem yapılması durumunda işgücü, çalışan maliyetlerinin ve yükümlülüklerinin ticari işlem için taahhütte bulunmadan önce yeterince anlaşılmasını sağlamak ve bir ticari işlem gerçekleşmesi durumunda çalışanların sorunsuz şekilde geçiş yapmasını sağlamak
 • Etkili bir iş geliştirmesi sağlamak ve başarılı müşteri ilişkiler kurmak/sürdürmek Tedarikçiler ile etkili bir iletişim ve onların katılımını sağlamak

Bu amaç için Alman Çalışanlardan hiç bir kişisel bilgi toplanmayacaktır

 

Kişisel bilgilerinizi ne için kullanırız (AB yasası veya işvereninizin yerleşik olduğu yetki bölgesinin yasası tarafından izin verildiği zaman ve bu ölçüde)

 • Sizin ülkenizin gerek içinde gerek dışında olmak üzere kamu makamlarından gelen veya geçerli yasalar, mahkeme emirleri, devlet yönetmelikleri veya idari makamlar tarafından başka şekilde gerekli tutulan veya yetki verilen şekilde (bir sınırlandırma olmaksızın veri koruma, vergi ve istihdam dahil olmak üzere) yasal taleplere, keşif isteklerine uymak

 

Yasal Temel

Bu belgede belirtilen tüm yerel yasa istisnalarına tabi olmak üzere şu yasal temeller geçerli olacaktır:

 • Yasal yükümlülük
 • Meşru çıkarlar

 

Bizim meşru çıkarlarımız

 • İlgili dahili denetimlere ve onaylara tabi olmak üzere ve etkilenen bireylerin gizlilik haklarını inceledikten sonra bilgi sağlanması için ilgili kamu makamları, devlet kuruluşları veya düzenleme makamları ile işbirliği yapmak. BNY Mellon iş yaptığı tüm ülkelerde iyi bir kurumsal vatandaş olarak itibarını korumak ve etiğe uygun ve gerekli şekilde hareket etmek istemektedir

Kişisel bilgilerinizi ne için kullanırız (AB yasası veya işvereninizin yerleşik olduğu yetki bölgesinin yasası tarafından izin verildiği zaman ve bu ölçüde)

 • BNY Mellon birey tarafından bir referans olarak gösterildiği zaman referans isteklerine uymak
 • Örneğin dışarıda işe yerleştirme hizmetleri, çalışanın yasal temsilcileri ile irtibat, kısıtlayıcı taahhütlerin uygulatılması, borç geri ödeme, fazla ödemeler, harcamaların geri ödenmesi, çalışan sosyal yardımları gibi istihdam zamanı ve istihdam sonrası konuları yönetmek
 • İstihdam zamanı ve istihdam sonrası davaları yürütmek

 

Yasal Temel

Bu belgede belirtilen tüm yerel yasa istisnalarına tabi olmak üzere şu yasal temeller geçerli olacaktır:

 • Yasal yükümlülük
 • Meşru çıkarlar

 

Aşağıdaki yasal temeller Alman Çalışanlar için geçerli olacaktır:

 • İşe alma kararları için veya, işe aldıktan sonra, istihdam sözleşmesini yürütmek veya feshetmek için işleme yapmak gereklidir

 

Bizim meşru çıkarlarımız

 • Yeni bir işverenin eski çalışanın istihdam tarihi ve görevi dahil olmak üzere istihdam geçmişini teyit etme amaçları için BNY Mellon’dan temel istihdam bilgilerinin teyidini almak bakımından meşru çıkarları
 • İstihdamın feshedilmesi ile ilgili şekilde bir itiraz veya talep ileri süren veya bunun için savunma yapan çalışanlar için etkili bir çıkış süreci sağlamak

Kişisel Bilgilerin Elde Tutulması

BNY Mellon kişisel bilgileri olanaklı olduğunca güncel tutmaya ve ilgisiz veya fazlalık olan kişisel bilgileri makul olan en kısa sürede silmeye veya isimsiz duruma getirmeye çalışır. Hem mevcut hem eski çalışanlar ve yükleniciler ile ilgili kişisel bilgiler BNY Mellon kayıtlarını yönetmek için çerçeve oluşturan Global Kayıt Yönetimi Politikası I-D-200’e ve Kurumsal Avrupa Kayıt Elde Tutma Çizelgelerine (geçerli olduğu zaman) uygun şekilde elde tutulmaya devam edilecektir.

 

Kişisel Bilgilerin Güvenliği

BNY Mellon kişisel bilgilerinizin korunmasını çok ciddiye alır. BNY Mellon topladığı kişisel bilgilerin güvenliğini sağlamak için AB yasasının veya işvereninizin yerleşik olduğu yetki bölgesinin yasasının gerektirdiği gibi uygun kurumsal ve teknik önlemleri uygulamaktadır.Kişisel bilgiler dahil olmak üzere bilgilerin kontrol edilmesi, işlenmesi, depolanması, iletilmesi ve karşılıklı iletimi ile ilgili daha fazla bilgi Uygunluk ve Bilgi Risk Yönetimi intranet sayfalarında bulunabilir.

 

Kişisel Bilgilerin Açıklanması Ve Uluslararası Şekilde Aktarılması

Yukarıdaki amaçlar için ve AB yasasına veya işvereninizin yerleşik olduğu yetki bölgesinin yasasına tabi olmak üzere, bir sınırlandırma olmaksızın aşağıdakiler dahil olmak üzere, kişisel bilgiler gerek BNY Mellon içinde gerek üçüncü taraflar içinde iş yapmak üzere istihdam edildiğiniz yetki bölgesi içinde veya dışında aktarılabilir:

 • istihdam ile ilgili hizmetler sağlamak veya işimizi yönetmek için söz konusu açıklama gerekli olduğu zaman BNY Mellon’un herhangi bir holding şirketi, iştiraki, bağlı şirketi veya ilişkili herhangi bir başka kuruluş;
 • çalışma yasası danışmanları; devlet daireleri; yolculuk acenteleri; aktüerler; fon yöneticileri; bankalar; sigortacılar; sigorta aracıları; kredi referans acenteleri (bunun Belçika, Almanya, Hollanda, Polonya, İsviçre (bazı durumlarda) için geçerli olmadığına dikkat ediniz); kredi kuruluşları; emeklilik tedarikçileri; kayyumlar; denetçiler; hukuk ve vergi danışmanları; müfettişler; tıp pratisyenleri; BT personeli; şirket danışmanları veya uzmanlık danışmanları; mahkemeler ve mahkeme heyetleri; yasal yaptırım kuruluşları; ilgili idari makamlar; müstakbel işverenler; istihdam ve işe alma acenteleri; eğitmenler ve sınav kuruluşları; danışmanlar; müşavirler; aile bireyleriniz, ortaklarınız veya yetkili temsilcileriniz ve dışarıda işe yerleştirme hizmeti tedarikçileri dahil olmak üzere tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar dahil bazı üçüncü taraflar.

 

Yasa veya mahkeme emri gerektirdiği zaman veya herhangi bir devlet makamı veya düzenleyici makam veya yasal yaptırım makamı veya kuruluşu tarafından istenen şekilde veya bir sınırlandırma olmaksızın BNY Mellon’un haklarını veya mülklerini korumak dahil olmak üzere BNY Mellon açıklama yapmanın başka bir neden ile gerekli veya uygun olduğuna iyi niyet içinde karar verdiği takdirde veya BNY Mellon’un veya danışmanlarının uygun bulduğu veya kişisel bilgilerin toplanmış olduğu amaçların herhangi birisi ile ilişkili gördüğü koşullarda BNY Mellon kişisel bilgileri açıklayabilir.

AB yasası veya işvereninizin yerleşik olduğu yetki bölgesinin yasası tarafından izin verildiği ölçüde, BNY Mellon ayrıca BNY Mellon’un meşru çıkarlarını korumak veya izlemek amacı ile gerekli olduğu zaman kişisel bilgileri üçüncü bir tarafa da açıklayabilir (bunun yapılmasının o koşullarda orantılı ve o bilgiler ile sınırlandırılmış olmasını sağlayarak). Bir sınırlandırma olmaksızın bir şirketin, kıymetlerin veya hizmetlerin satılması için BNY Mellon’un görüşme yapmakta olduğu üçüncü bir taraf buna dahil olabilir. BNY Mellon, bu gibi koşullarda kişisel bilgileri alan tarafın söz konusu kişisel bilgiler için geçerli yasal gerekliliklere uygun şekilde gerekli koruma düzeyini uygulamasını sağlamak üzere gerekli önlemleri alacaktır.

BNY Mellon küresel bir temelde faaliyet göstermektedir. Bu nedenle, kişisel bilgileriniz Birleşik Devletler dahil olmak üzere AB ,Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ve İsviçre dışında farklı veri koruma standartlarına tabi olan ülkelere aktarılabilir ve orada depolanabilir. BNY Mellon bu belgede açıklanan amaçlar için kişisel bilgileri BNY Mellon içinde dahili şekilde veya çeşitli yetki bölgeleri arasında üçüncü bir tarafa aktardığı zaman aktarma işlemlerinin geçerli yasaya uygun olmasını ve gizlilik haklarınızı ve çıkarlarınızı korumak üzere dikkatle yönetilmesini ve aktarma işlemlerinin uygun bir yasal koruma düzeyi sağladığı kabul edilen veya gizlilik haklarınızın korunması için alternatif düzenlemeler bulunduğuna ikna olduğumu ülkeler ile sınırlı olmasını sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır. Bu amaç için:

 • BNY Mellon dahilindeki aktarma işlemleri BNY Mellon üyeleri tarafından yapılan ve kişisel bilgiler BNY Mellon dahilinde nereye aktarılırsa aktarılsın bunlar için uygun ve tutarlı bir koruma düzeyi sağlanmasını her üye için sözleşme temelinde zorunlu tutan bir sözleşmenin (AB Komisyonu tarafından onaylanmış olan veri aktarma işlemleri hakkında Standart Sözleşme Maddelerine dayalı olarak gurup içi bir sözleşme) kapsamında olacaktır;
 • kişisel bilgilerinizi BNY Mellon dışına veya ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sağlamamıza yardımcı olan üçüncü taraflara aktardığımız zaman kişisel bilgilerinizin eşdeğer standartlar ile korunması için kendilerinden sözleşmeye dayalı taahhütler alırız. Bu güvencelerin bazıları AB veya İsviçre içinden Birleşik Devletler’e aktarılan kişisel bilgilerin korunması için AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı gibi iyi tanınan belgelendirme planlarıdır veya
 • yasal yaptırım veya düzenleme makamlarından bilgi talepleri aldığımız zaman kişisel bilgiler açıklanmadan önce bu talepleri dikkatle doğrularız.

 

Kişisel bilgileriniz yukarıda belirtilen şekilde aktarıldığı zaman onlara gerekli korumayı sağlamak için uyguladığımız koruma önlemleri hakkında daha fazla bilgi almak için (ilgili sözleşmeye dayalı taahhütler dahil olmak üzere) Veri Koruma Görevlimiz (ayrıntılı bilgi bu belgenin sonunda verilmiştir) ile iletişim kurma hakkınız bulunmaktadır.

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel bilgilerinize erişme, onları düzletme ve silme haklarınız

 • BNY Mellon, kişisel bilgilerdeki ve kişisel koşullardaki değişikliklerin (örneğin adres ve banka hesapları değişikliğinin) hemen bildirilmesine tabi olmak üzere tüm kişisel bilgilerin doğru olmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
 • BNY Mellon’un elinde bulunabilecek kişisel bilgilerinizin herhangi birisine erişme / kopyasını alma talebinde bulunma ve hakkınızdaki herhangi bir yanlış bilginin düzeltilmesini isteme hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca, hakkınızda elimizde bulunan herhangi bir ilgisiz bilginin silinmesini isteme hakkınız bulunmaktadır.
 • Bu bilgilerin bazılarını Çalışan Self Servis vasıtası ile kendiniz görebilir ve güncelleyebilirsiniz. Ancak diğer bilgileri düzeltmek/güncellemek için yerel İnsan Kaynakları ile görüşmeniz gerekecektir.  Diğer her tür talepleriniz için doğrudan bize başvurabilirsiniz.

 

Ayrıca:

Fransız kuruluşlarımızın çalışanları, ölümden sonra kişisel bilgilerinin nasıl işlenmesi gerektiği konusunda genel veya özel talimatlar verme hakkına sahip olacaktır.

 

Veri taşınabilirliği

AB yasasına veya işvereninizin yerleşik olduğu yetki bölgesinin yasasına tabi olmak üzere, işlemenin yasal temeli olarak sizin onayınıza veya tarafı olduğunuz bir sözleşmenin yerine getirilmesi için işlemenin gerekli olması gerçeğine dayandığımız bir durumda ve kişisel bilgiler de otomatik yollar ile işlendiği zaman BNY Mellon’a sağlamış olduğunuz tüm kişisel bilgileri yapılandırılmış, yaygın şekilde kullanılan makine tarafından okunabilir bir biçim içinde elde etme ve aynı zamanda bizden, teknik bakımdan yapılabilir olduğu zaman, bunları başka bir kontrol sorumlusuna iletmemizi isteme hakkınız bulunmaktadır.

 

İşlemeyi sınırlandırma hakkı:

Şu durumda kişisel bilgilerinizi işlememizi sınırlandırma hakkınız bulunmaktadır:

 • kişisel bilgilerinizi düzeltmek veya bunların doğru olduğunu teyit etmek için bizim yeterli önlemleri alacağımız zamana kadar bunların doğruluğuna itiraz ettiğiniz durumda;
 • işleme yasaya aykırı olduğu ama kişisel bilgileri silmemizi istemediğiniz durumda;
 • işleme amaçları için kişisel bilgilere biz artık gerek duymadığımız ama siz yasal hak taleplerinde bulunmak, bunları kullanmak veya bunlara karşı savunma yapmak için bunlara gerek duyduğunuz durumda veya
 • meşru çıkar temelinde haklı olarak işlemeye itiraz ettiğiniz (aşağıya bakınız) ve BNY Mellon’un işlemeye devam etmek için zorunlu meşru nedeni bulunup bulunmadığı bakımından doğrulama beklendiği durumda.

 

Kişisel bilgiler yukarıdaki sınırlandırmalara tabi olduğu zaman biz onları yalnızca sizin onayınız ile veya yasal hak taleplerinde bulunmak, bunları kullanmak veya bunlara karşı savunma yapmak için işleyeceğiz.

 

Onayı geri çekme hakkı

Belli bir bilgiyi işlemek için sizin onayınıza dayandığımız ve bu bilgileri işlemek için bize onay verdiğiniz zaman bu onayı her an geri çekme hakkınız bulunmaktadır. Bunu yapmak için (i) bazı durumlarda ilgili bilgileri ilgili İK sisteminden silebilirsiniz (ancak şuna dikkat ediniz ki bu durumda Global Kayıt Yönetimi Politikası I-D-200’e ve Kurumsal Avrupa Kayıt Elde Tutma Çizelgelerine (geçerli olduğu zaman) uygun şekilde silinceye kadar bilgiler yedeklerde ve bağlı sistemlerde kalabilir) veya (ii) bölgenizdeki İnsan Kaynakları temas kişisi ile iletişime geçebilirsiniz. Ancak kişisel bilgileri istihdamınız veya görevlendirmeniz için işlemek üzere ancak nadir şekilde onayınıza dayanmamız gerekecektir.

 

Meşru çıkar temelinde haklı olarak işlemeye itiraz etme hakkı

Kişisel bilgileri işlemek için meşru çıkara dayandığımız zaman o işlemeye itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. İtiraz etmeniz halinde biz ya sizin çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz bırakan şekilde bu işlemeye devam etmek için zorunlu meşru neden bulunduğunu ortaya koyamadığımız veya yasal hak taleplerinde bulunmak, bunları kullanmak veya bunlara karşı savunma yapmak için kişisel bilgileri işlememiz gerekmediği takdirde o işlemeyi durdurmak zorundayız. Kişisel bilgileri işlemenin temeli olarak için meşru çıkara dayandığımız zaman söz konusu zorunlu meşru nedeni ortaya koyabileceğimize inanırız ama her durumu kendi temelinde ele alacağız.

 

Şikayet etme hakkı

Kişisel bilgilerinizin işlenmesinin geçerli yasayı ihlal ettiğini düşündüğünüz zaman veri koruma denetleme makamına şikayette bulunma hakkınız vardır.

 

Bizim bu bildirime ve geçerli veri koruma yasalarına uygunluğumuz hakkında sorularınız, endişeleriniz veya şikayetleriniz olduğu takdirde veya haklarınızı kullanmak istediğiniz zaman önce bölgenizdeki İK temsilcisi veya Veri Koruma Görevlimiz ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Olanaklı olan en kısa sürede ve her durumda veri koruma yasaları tarafından sağlanan zaman çerçeveleri içinde şikayetleri ve anlaşmazlık soruşturacak ve çözümlemeye çalışacak ve haklarınızı kullanma isteklerinizi yerine getirmek için makul olan her çabayı göstereceğiz.

 

Veri Koruma Görevlisi ile aşağıdaki şekillerde iletişim kurulabilir:

Eposta ile:   trmglobalprivacy@bnymellon.com

Posta ile:

Veri Koruma Görevlisi
BNY Mellon
160 Queen Victoria Street
Londra EC4V 4LA

 

İlave Adil İşleme Bildirimleri

Kişisel bilgileri ilave Adil İşleme Bildirimlerine tabi olarak bazı belirli şekillerde işeyebiliriz ve bunlara sizin dikkatinizi çekeceğiz.